Portfölj 1960 – 1951

1960

Portföljens upplaga 320 ex.

Kerstin Abram-Nilsson (1931–1999)
“Samhället”, linjeetsning och flatbitning 320 x 244 [mer info]
Louis Bastin (1912–1979)
“Stilleben med mortlar”, akvatintetsning 258 x 328 [mer info]
Alf Olsson (f 1925)
“Vita figurer”, kopparstick 244 x 324 [mer info]
Philip von Schantz (1928–1998)
“Till Claude Monets ära”, linoleumsnitt 276 x 346 [mer info]
Nils Skoog (f 1921)
“Begravningen hos Struves”, linje- och akvatintetsning
234 x 327 [mer info]
Stig Åsberg (1909–1968)
“Havsvik” (1959), etsning 245 x 180 [mer info]
Hugo Zuhr (1895–1971)
“Bygata i Skisma, Kreta”, litografi (2 plåtar) (extrablad)
470 x 416 [mer info]

1959

Portföljens upplaga 320 ex.

Birger Lundquist (1910–1952)
“Självporträtt II”(1938), etsning 196 x 159 [mer info]
Göran Nilsson (1930-2014)
“Melonklyftor”, linje- och akvatintetsning 178 x 368 [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“The Dock Entrance” (1927), etsning 124 x 301 [mer info]
Denis Stéen (f 1929)
“Rumsbildning”, trägravyr (2 stockar) 159 x 201 [mer info]
Börje Veslen (1903–1973)
“Flyende harpya”, litografi 185 x 272 [mer info]
Stig Åsberg (1909–1968)
“Atomålder”, etsning 137 x 238 [mer info]

1958

Portföljens upplaga 320 ex.

Louis Bastin (1912–1979)
“Interiör med spiraltrappa”, akvatintetsning 339 x 357 [mer info]
Janne Dahl (1924–2006)
“Torget”, etsning 128 x 184 [mer info]
Svenolov Ehrén (1927–2004)
“Hos Malte”, etsning 126 x 215 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Hans Hans stuga”, litografi 311 x 396 [mer info]
Sven Ljungberg (1913–2010)
“Cosmorama”, träsnitt 244 x 155 [mer info]
Sven Olof Rosén (1908–1982)
“Snöslask”, linje- och akvatintetsning 161 x 250 [mer info]

1957

Portföljens upplaga 320 ex.

Torsten Billman (1909–1989)
“Fröding”, träsnitt (2 stockar) 289 x 215 [mer info]
Janne Dahl (1924–2006)
“Fågelbuskarna”, etsning 181 x 245 [mer info]
Sture Kjellström (1927–1988)
“Krabbdans”, etsning 275 x 355 [mer info]
Birger Lundquist (1910–1952)
“Självporträtt IX” (1950), etsning 142 x 203 [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“Battersea Church” (1927), etsning 140 x 199 [mer info]
Ulf Trotzig (1925-2013)
“Skogsinteriör med figurer”, etsning 277 x 357 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Litet landskap med stenbro” (1933), torrnål 146 x 100
Endast i den signerade Portföljens upplagan (extrablad) [mer info]

1956

Från och med 1956 till och med 2011 utgavs FfGK:s grafikportföljer i en enda upplaga, om 320 exemplar.
Samtliga blad är handsignerade. Vid några ytterst få tillfällen under de kommande åren finns även icke handsignerade blad med i portföljerna. Av upplagan får konstnären behålla tio ex, medan tio ex reserveras för arkiv, donationer mm.
Under åren 1956–1964 numrerar konstnärerna ibland sina upplagor. Denna numrering tycks inte ha varit något uttalat krav från föreningens sida. Först 1965 börjar portföljerna få genomgående numrerade upplagor. Från och med 2012 kan grafikportföljens uplaga justeras från år till år, efter beslut vid resp. års årsmöte.

Tore Ahnoff (1917-2016)
“Brandruin”, litografi 293 x 355 [mer info]
Torsten Billman (1909–1989)
“Överläkaren II” (omkr 1948), grisailleträsnitt (2 stockar)
247 x 194 [mer info]
Lennart Gram (1910–1996)
“Sittande modell”, litografi 266 x 326 [mer info]
Sture Kjellström (1927–1988)
“Död krabba”, etsning 218 x 270 [mer info]
Einar Norelius (1900–1985)
“Berget”, etsning 155 x 195 [mer info]
Torsten Renqvist (1924–2007)
“Promenad med hund”, akvatintetsning 192 x 253 [mer info]

1955

Den signerade upplagan detta år var 190 ex, och den osignerade 130 ex.

Janne Dahl (1924–2006)
“Snärje II”, etsning 200 x 220 [mer info]
Björn Jonson (1903–1991)
“Bakgårdssommar”, litografi 154 x 165 [mer info]
Lars-Olov (Olle) Larsson (f 1926)
“Utsikt, Paris”, etsning 129 x 72 [mer info]
Philip von Schantz (1928–1998)
“Fiskstilleben”, linje- och akvatintetsning 129 x 228 [mer info]
Börje Veslen (1903–1973)
“Vinjett”, litografi 94 x 145 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Florens” (1921), etsning 170 x 230 [mer info]

1954

Den signerade upplagan detta år var 190 ex, och den osignerade 130 ex.

Svenolov Ehrén (1927–2004)
“Ålabod, Böste”, etsning 171 x 227 [mer info]
Barbro Forslund (1929-2016)
“Tak i Paris”, akvatintetsning 218 x 242 [mer info]
Harald Lindberg (1901–1976)
“Calle Pråmstyrare”, litografi 290 x 380 [mer info]
Börje Sandelin (1926–1970)
“Nattvandrare”, linje- och akvatintetsning 210 x 117 [mer info]
Philip von Schantz (1928–1998)
“Interiör med stort fönster” (1953), linje- och akvatintetsning
233 x 306 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Strandbild med skutor” (1920), torrnålsgravyr 119 x 158
Endast i den signerade Portföljens upplagan [mer info]

1953

Den signerade upplagan detta år var 190 ex, och den osignerade 130 ex.

Göran Brunius (1911–2005)
“Stenfalkhane”, etsning 294 x 222 [mer info]
Curt Burström (1920–1964)
“Komposition VI”, akvatintetsning 244 x 298 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Ugglegården”, litografi 218 x 344 [mer info]
Lars Rolf (1923–2001)
“Brottsjö”, etsning 229 x 327 [mer info]
Roland Svensson (1910–2003)
“Höstseglats”, färglitografi 320 x 275 [mer info]
Bertil Bull Hedlund (1893–1950)
“Place de la Concorde, Paris” , etsning och torrnål 313 x 360
Endast i den signerade Portföljens upplagan [mer info]

1952

Den signerade upplagan detta år var 190 ex, och den osignerade 130 ex.

Torsten Holmberg (1905–1986)
“Båten”, etsning 93 x 148 [mer info]
Lars Erik Husberg (1913-2006)
“Rummet I” (1949), etsning 226 x 167 [mer info]
Arvid Knöppel (1892–1970)
“Brunbjörnar och rådjur”, litografi 369 x 190 [mer info]
Ture Lidström (1951) (1917–1995)
“Katedral”, etsning 146 x 204 [mer info]
Endre Nemes (1909–1985)
“Två figurer”, färglitografi 376 x 303 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Regnlandskap med dött träd” (1934), etsning 118 x 177
Endast i den signerade Portföljens upplaga. [mer info]

1951

Den signerade upplagan detta år var 160 ex + 10 recensionsex, och den osignerade 130 ex.

Torsten Billman (1909–1989)
“Katerina och barnen”, grisailleträsnitt (3 stockar) 107 x 125 [mer info]
Tor Hörlin (1899–1985)
“Interiör med blå stol”, färglitografi (4 stenar) 329 x 435 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Gatubild, Pollensa, Mallorca”, litografi 243 x 329 [mer info]
Karin Persson (1891–1971)
“Tonande snäcka” (1949), trägravyr 225 x 157 [mer info]
Torsten Renqvist (1924–2007)
“Detalj till Flygplanskyrkogård”, linoleumsnitt (2 färger)
250 x 400 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Tak i Stockholm II” (1932), torrnålsgravyr 250 x 176
Endast i den signerade Portföljens upplagan [mer info]

⇧ TOP