Janne Dahl (1924-2006)

“Snärje II”
etsning, 200 x 220 mm

Ingen plåtsignatur.
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår: 1955

“Fågelbuskarna”
etsning, 181 x 245 mm

Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår: 1957

“Torget”
etsning, 128 x 184 mm

Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår: 1958

“Macchia II”
etsning, 183 x 263 mm

Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår: 1963