Contact

e-post: info@ffgrafiskkonst.se

Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm

The Board:
Björn Krestesen (artist, editor)
Mikael Kihlman (artist, vice president)
John Rasimus (artist)
Jordi Arkö (artist)
Jenny Olsson (artist)
Mats Lindberg (consultant)
Eva Spikbacka (artist)
Roland Ljungberg (secretary)
Lea Ahmed Jussilainen (artist)
Benny Weinebrandt (treasurer)