Portfölj 1920 – 1911

1920

Den signerade upplagan dettaår var troligen 160 ex., den osignerade 500 ex.

Ernst Küsel (1873–1942)
“Kalv som slickar sig”, etsning 220 x 242 [mer info]
Erik Lange (1876–1946)
“Vårtecken”, färgträsnitt (2 stockar) 249 x 177 [mer info]
Hilding Nyman (1870–1937)
“Självporträtt”, etsning 121 x 81 [mer info]
Torsten Schonberg (1882–1970)
“Leda och Svanen”, litografi ca 250 x 370 [mer info]
Elvi Tondén (1886–1971)
“Landskap med ryttare”, träsnitt (3 stockar) 270 x 235 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Reymersholm”, torrnålsgravyr 120 x 167
Endast i den signerade upplagan; [mer info]

1919

Den signerade upplagan detta år var troligen 160 ex., och den osignerade 500 ex.

Gerhard Henning (1880–1967)
“Två dansare”, linje- och akvatintetsning 71 x 62 [mer info]
Olle Hjortzberg (1872–1959)
“Simson”, etsning 135 x 124 [mer info]
Bertil Lybeck (1887–1945)
“Quartier Latin”, etsning 243 x 322 [mer info]
Louis Sparre (1863–1964)
“En solig strand”, etsning 245 x 319 [mer info]
Artur Sahlén (1882–1945)
“Porträtt af Nils Ångström”, träsnitt (2 stockar) ca 180 x 130 [mer info]
Gustaf Magnusson (1890–1957)
“Modellen vilar”, torrnålsgravyr 65 x 145
Endast i signerade upplagan [mer info]

1918


Yngve Berg (1887–1963)
“Vår Ulla låg i sängen och sof”, litografi ( tryckt i rödbrunt) ca 140 x 205 [mer info]
Sigge Bergström (1880–1975)
“Vinterlandskap”, träsnitt 149 x 188 [mer info]
Ernst Norlind (1877–1952)
“Månsken”, linje- och akvatintetsning 95 x 127 [mer info]
Axel Wallert (1890–1962)
“Mandolinspelerska”, etsning 265 x 150 [mer info]
Acke Åslund (1881–1958)
“Hästar på hemväg”, litografi (2 stenar) 250 x 335 [mer info]
Gustaf Magnusson (1890–1957)
“Självporträtt”, torrnålsgravyr 130 x 126
Endast i signerade upplagan [mer info]

1917

Den signerade upplagan detta år var 165 ex, och den osignerade 500 ex. 1917 är det första år som den signerade upplagan i FfGKs grafikportfölj innehåller ett blad mer än den osignerade upplagan. Detta arrangemang fortsatte sedan t o m år 1955.

Annie Bergman (1889–1987)
“Torget i Lucca”, etsning 163 x 210 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Mannen i kappan”, etsning 187 x 142 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Fårkätten”, litografi (2 stenar) 250 x 308 [mer info]
Carl Larsson (1853–1919)
“Den underliga dockan”, etsning 270 x 226 [mer info]
Artur Sahlén (1882–1945)
“Professor Fritz Läffler”, träsnitt (2 stockar) 223 x 122 [mer info]
Albert Theodor Gellerstedt (1836–1914)
“Från Djurgårdsviken”, etsning 90 x 140 ”Endast i den signerade upplagan” [mer info]

1916

Den signerade upplagan detta år var 165 ex, och den osignerade 500 ex.

Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Skånsk gård”, litografi (2 stenar) 222 x 305 [mer info]
Erik Lange (1876–1946)
“Storstök”, färgträsnitt (2 stockar) 248 x 175 [mer info]
Carl Larsson (1853–1919)
“Lektyr”, etsning 197 x 149 [mer info]
Gustaf Magnusson (1890–1957)
“Modellstudie”, etsning 248 x 158 [mer info]
Axel Wallert (1890–1962)
“Sigrid”, linje- och akvatintetsning 178 x 222 [mer info]
Helge Zandén (1886–1972)
“Blötväder”, mjukgrunds- och akvatintetsning 197 x 244 [mer info]
Ferdinand Boberg (1860–1946)
“Villa d’Este”, etsning och torrnål 142 x 118 [mer info]

1915

Den signerade upplagan detta år var troligen 165 ex, och den osignerade 500 ex.

Ossian Elgström (1883–1950)
“Ajattaja”, akvatintetsning 230 x 295 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Konstnären Alfred Hedlund III”, etsning 200 x 197 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Slätten”, litografi (tryckt i brunt) 214 x 340 [mer info]
Axel Hjalmar Lindqvist (“Ritis”) (1843–1917)
“Strandad”, akvatintetsning 250 x 295 [mer info]
Gustaf Magusson (1890–1957)
“Öfningar”, etsning 198 x 144 [mer info]

1914

Den signerade upplagan detta år var troligen 165 ex, och den osignerade 500 ex.

Alfred Bergström (1869 – 1930)
“Kvällstämning öfver havet”, akvatintetsning 223 x 163 [mer info]
Ragnhild Nordensten (1888–1951)
“Oväder”, etsning 258 x 258 [mer info]
Torsten Schonberg (1882–1970)
“Kungsslupen” (“Vasaorden”), etsning 250 x 312 [mer info]

Eigil Schwab (1882–1952)
“Tecknaren Erik Lange”, etsning 178 x 145 [mer info]
Hjalmar Strååt (1885–1971)
“Vårnatt”, träsnitt (2 stockar) 179 x 281 [mer info]
Harriet Sundström (1872–1961)
“Hundar och harar”, färgträsnitt (2 stockar) 186 x 237 [mer info]

1913

Den signerade upplagan detta år var 165 ex., och den osignerade 500 ex.

Nils Elias Anckers (-Andersson) (1858–1921)
“Molnet”, linjeetsning 246 x 174 [mer info]
Kristian Anderberg (1881–1955 )
“Professor A. V. Bäcklund”, linje- och akvatintetsning
242 x 175 [mer info]
Ernst Hällgren (1889–1944)
“Gubbhufvud”, etsning 268 x 235 [mer info]
Carl Larsson (1853–1919)
“En konstnärshustru”, etsning 225 x 295 [mer info]
Charles Cardale Luck (1875–1954)
“Från Gotland”, etsning 218 x 280 [mer info]

1912

Den signerade upplagan detta år var 121 ex, och den osignerade 500 ex.

Gabriel Burmeister (1886–1946)
“Snöväder”, litografi 335 x 243 [mer info]
Carl Larsson (1853–1919)
“Sjelfporträtt”, etsning 223 x 294 [mer info]
Ernst Norlind (1877–1952)
“Storkboet”, linje- och akvatintetsning 257 x 230 [mer info]
Torsten Schonberg (1882–1970)
“Sjelfporträtt”, etsning 294 x 238 [mer info]
Hjalmar Strååt (1885–1971)
“Vid taffeln”, akvatintetsning 148 x 307 [mer info]
Acke Åslund (1881–1958)
“Hölass”, mjukgrundsetsning 240 x 329 [mer info]

1911

Den signerade upplagan detta år var 40 ex., och den osignerade 500 ex.

Robert Haglund (1844–1930)
“Strandparti vid Visby” (1891), etsning 210 x 312 [mer info]
Arne Hallén (1890–1974 )
“Sjöbod på västkusten”, linje- och akvatintetsning 222 x 155 [mer info]
Ernst Hällgren (1889–1944)
“Rådhusporten i Rothenburg”, linje- och akvatintetsning 335 x 230 [mer info]
Carl Larsson (1853–1919)
“Mårten Sondén”, etsning 139 x 99 [mer info]
Hjalmar Molin (1868–1954)
“Gamla Slottet Tre Kronor”, linje- och akvatintetsning 218 x 285 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Afton” (Motiv från Skåne), litografi ca 168 x 355 [mer info]

⇧ TOP