Sigge Bergström (1880-1975)

“Verner von Heidenstam”
träsnitt, 223 x 172 mm

text (i boktryck): PORTRÄTT AF VERNER VON HEIDENSTAM. ORIG. TRÄSNITT AF SIGGE BERGSTRÖM. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909. IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTR. A.B.
Signerad i stocken t h i bildytan: SB (inom rektangel).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Detta blad är återgivet i “Svenskt konstnärslexikon I” (Malmö 1952; mot sid 162).

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår: 1909

“Värmländskt landskap”
träsnitt, 223 x 172 mm

text (i boktryck): “VÄRMLÄNDSKT LANDSKAP” ORIG. TRÄSNITT AF SIGGE BERGSTRÖM. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909. IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTR. A.B.
Signerad i stocken t h i bildytan: SB (inom rektangel).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår: 1909

“Vinterlandskap”
träsnitt, 149 x 188 mm

text (i boktryck): SIGGE BERGSTRÖM – VINTERLANDSKAP. FÖREN. FÖR. GRAFISK KONST 1918.
Signerad i stocken t v i bildytan: 19 SB 11.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1918

“Stigberget” (Stockholm)
träsnitt, 172 x 223 mm

text (i boktryck): Fören. f. Grafisk Konst. 1929. Sigge Bergström. Stigberget
Signerad i stocken t h i bildytan: 19 SB 29
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Handpresstryckeriet Artur Sahlén, Mälarhöjden.

Portföljår: 1929