Styrelsen för Föreningen för Grafisk Konst

Styrelsen bestod från starten 1887 av tio herrar, varav två var konstnärer. Genusmässigt sett skedde ingen förändring i styrelsen förrän 1975 då den första kvinnliga styrelseledamoten blev invald, konstnären Kristina Munklinde.

Styrelsen består av:
Björn Krestesen (konstnär, ordf.)
Mikael Kihlman (konstnär, vice ordf.)
Roland Ljungberg (konstnär, sekreterare)
Jordi Arkö (konstnär)
John Rasimus (konstnär)
Lea Ahmed Jussilainen (konstnär)
Jenny Olsson (konstnär)
Eva Spikbacka (konstnär)
Mats Lindberg (konsult)
Benny Weinebrandt (ekonom)
–––––––
Erik Jung (registrator)
Anastasiia Trapeznikova (Nationalmuseum, materialförvaltare)

Hedersledamöter:
The British Museum, London
H.M. Konung Carl XVI Gustaf
Grafiska Sällskapet, Stockholm
Jan Kronholm
Karl Haskel (†2019)
Jordi Arkö
Ole Larsen

Ordförandeposten har under åren 1887–2017 varit besatt sålunda:
1887–1900 Gustaf Upmark (1844–1900), konsthistoriker, chef för Nationalmuseum 1880-1900.
1900–1913 Mårten Sondén (1846–1913), botanist, konstsamlare.
1913–1914 John Kruse (1865–1914), föreståndare Nationalmuseums gravyravdelning.
1914–1949 Thorsten Laurin (1875–1954), verkst. dir. P.A. Norstedt & Söner.
1949–1955 Axel Gauffin (1877–1964), överintendent Nationalmuseum.
1955–1958 Emil Johanson-Thor (1889–1958), konstnär, föreståndare Konstakademiens etsningsskola.
1958–1963 Ragnar Hoppe (1885–1967), 1:e intendent vid Nationalmuseum.
1963–1965 Selim Karlebo (1892–1992), teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan, konstsamlare.
1965–1972 Gunnar Jungmarker (1902–1983), 1:e int. och chef Nationalmuseums gravyravdelning.
1972–1988 Philip von Schantz (1928–1998), konstnär, prof. vid Konstakademiens etsningsskola.
1988–1995 Carl Molin (1919-2012), Odont. prof., konstkritiker.
1995–2011 Karl Haskel (1935-2019), kulturjournalist, författare.
2011–2017 Rachelle Puryear (född 1947), konstnär, konsthistoriker, frilansöversättare.
2017- Björn Krestesen (född 1951), konstnär.