Portfölj 1970 – 1961

1970

Portföljens upplaga 320 ex.

Torsten Billman (1909–1989)
“Indian klagar för Lincoln”, grisailleträsnitt 247 x 197 [mer info]
Gösta Gierow (1931-2011)
“Paviljongens undergång”, etsning 297 x 245 [mer info]
Bo Larsson (f 1945)
“Snitt”, akvatintetsning 120 x 153 [mer info]
Thelma Aulio Paananen (1931-2019)
“Potatissättning”, etsning 196 x 251 [mer info]
Gunnar Söderström (1931-2023)
“Flygande”, färgetsning 267 x 203 [mer info]

1969

Portföljens upplaga 320 ex.

Kerstin Abram-Nilsson (1931–1999)
“Circumnavigare”, linoleumsnitt i två färger 403 x 277 [mer info]
Louis Bastin (1912–1979)
“Uppställning”, etsning 154 x 208 [mer info]
Mats Ergon (1933-2012)
“Här?” (état I), etsning 498 x 327 [mer info]
Lennart Iverus (1930–2012)
“Barock formation”, etsning 320 x 368 [mer info]
Alf Olsson (f 1925)
“Svart fjäril” (Fjärilar), linoleumsnitt 329 x 407 [mer info]

1968

Portföljens upplaga 320 ex.

Rune Claeson (1930-2011)
“Bergsport I”, akvatintetsning 319 x 414 [mer info]
Karl Erik Häggblad (1924–2003)
“Överbrygga”, svetsgravyr i två färger 343 x 245 [mer info]
Lars Lindeberg (1925-2011)
“Självporträtt”, linoleumsnitt 400 x 327 [mer info]
Svenrobert Lundquist (f 1940)
“Sixten IV”, etsning 227 x 338 [mer info]
Yngve Svedlund (1925-2017)
“Romantisk stad”, etsning 333 x 260 [mer info]

1967

Portföljens upplaga 320 ex.

Bengt Böckman (1936-2014)
“Samtida konstruktion”, akvatintetsning med kontursågad plåt 235 x 229 [mer info]
Arne Lundell (1915–1991)
“Murket trästycke”, stickelgravyr i järnplåt 145 x 304 [mer info]
Karl Axel Pehrson (1921–2005)
“Hirundinoides – Fosterblomma”, färglitografi 298 x 394 [mer info]
Torsten Renqvist (1924–2007)
“Blont landskap”, etsning 209 x 238 [mer info]
Philip von Schantz (1928–1998)
“Havsspegel”, linje- och akvatintetsning 300 x 248 [mer info]
Jacques Zadig (f 1930)
“Händelser i rum”, etsning 357 x 452 [mer info]

1966

Portföljens upplaga 320 ex.

Torsten Billman (1909–1989)
“Honoré de Balzac II”, grisailleträsnitt (2 stockar) 133 x 105 [mer info]
Carlotta Jönsson (1909–1979)
“Korumpor”, akvatintetsning 248 x 328 [mer info]
Igge Karlsson (1932-2009)
“Tös på bädd”, etsning 246 x 347 [mer info]
Jens Mattiasson (1916-1999)
“Grupper i väntan”, etsning 298 x 246 [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“Högskär” (1937), etsning 73 x 235 [mer info]
Bertram Schmiterlöw (1920–2003)
“Bastu”, etsning 243 x 302 [mer info]

1965

Portföljens upplaga 320 ex. – Fr o m detta år är samtliga upplagor i portföljerna både handsignerade och numrerade av konstnärerna. Undantag anges.

Louis Bastin (1912–1979)
“Tidningsläsaren”, linje- och akvatintetsning 265 x 229 [mer info]
Jan Forsberg (1932-2012)
“Brevlådorna”, linje- och akvatintetsning 297 x 475 [mer info]
Lennart Gram (1910–1996)
“Jonna”, färglitografi (3 stenar) 318 x 249 [mer info]
Sven Ljungberg (1913–2010)
“Skyltning i nytt kvarter”, trägravyr 119 x 277 [mer info]
Torsten Renqvist (1924–2007)
“Skogsbryn I”, etsning 242 x 269 [mer info]
Lars Rolf (1923–2001)
“Figurer mot solen”, linoleumsnitt 300 x 201 [mer info]

1964

Portföljens upplaga 320 ex.

Mats Ergon (1933-2012)
“Vinterväg”, etsning 265 x 160 [mer info]
Hans Hamngren (1934 – 2017)
“Korsfästa”, torrnålsgravyr 247 x 322 [mer info]
Lars Lindeberg (1925-2011)
“Korsnedtagandet”, linje- och akvatintetsning 318 x 247 [mer info]
Olle Lindgren (1930-2018)
“Åsna”, etsning 268 x 229 [mer info]
Börje Veslen (1903–1973)
“Minotauros”, litografi 147 x 126 [mer info]
Erik Wessel-Fougstedt (1915–1990)
“Trottoar med figurer”, trägravyr 150 x 250 [mer info] Enligt styrelsebeslut den 30 november 1964 i Föreningen för Grafisk Konst har de två plåtarna ”Skorstenar” (omkr. 1946) av Bertil Bull Hedlund (Lindgren 141, där benämnd ”Fabriksskorstenar”) samt ”Venezia” av Axel Fridell (Asplund 156; Haskel 170, där benämnd ”Venedig/Venedig III”) överförts till föreningens arkiv. – De båda plåtarna utgjorde de sista resterna av de inköp av dessa konstnärers samtliga bevarade otryckta plåtar som föreningen genomförde efter konstnärernas bortgång (1950 resp. 1935). Plåtarna bedömdes som så tekniskt ömtåliga och konstnärligt obetydliga att det inte kunde anses förenligt med föreningens intressen att försöka trycka några upplagor av dem.

1963

Portföljens upplaga 320 ex.

Janne Dahl (1924–2006)
“Macchia II”, etsning 183 x 263 [mer info]
Lennart Frisk (1918–1991)
“Sommarfolk”, etsning 254 x 347 [mer info]
Lennart Iverus (1930–2012)
“Italiensk fasad”, etsning 292 x 245 [mer info]
Bengt Landin (f 1933)
“Par”, kopparstick och akvatint 237 x 260 [mer info]
Birger Lundquist (1910–1952)
“Birgit Åkesson. Dans” (1950), etsning med torrnålsaccenter 174 x 275 [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“Den gamla kajen” (1930), etsning 82 x 181 [mer info]

1962

Portföljens upplaga 320 ex.

Louis Bastin (1912–1979)
“Ateljéinteriör”, akvatintetsning 312 x 364 [mer info]
Annie Bergman (1889–1987)
“Silvestris”, färgträsnitt (3 stockar) 219 x 149 [mer info]
Torsten Holmberg (1905–1986)
“Vinternatt på mossen”, etsning 116 x 179 [mer info]
Birger Lundquist (1910–1952)
“Erik Wettergren III”, (1950) etsning 149 x 301 [mer info]
Göran Nilsson (1930-2014)
“Vid strandvallen, Holland”, etsning 245 x 332 [mer info]
Denis Stéen (f 1929)
“Vattenspegling”, trägravyr 189 x 249 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Utsikt från Assisi I” (1921), torrnål 128 x 187 (extrablad) [mer info]
Axel Tallberg (1860-1928)
”Koppartryckaren” (1890), etsning 133 x 148 (Extrablad II)
[mer info]

1961

Den signerade portföljens upplaga detta år var troligen 25 ex, och den osignerade 425 ex.

Erland Brand (f 1922)
“Landskap II”, etsning 319 x 243 [mer info]
Gösta Ehrenberg (1923-2019)
“Nocturne”, etsning 235 x 145 [mer info]
Lennart Iverus (1930–2012)
“Raket”, kopparstick 370 x 283 [mer info]
Sven Ljungberg (1913-2010)
“Rågskörd”, trägravyr 137 x 213 [mer info]
Nisse Skoog (1921-2014)
“Falks gille”, etsning 243 x 323 [mer info]
Olle Ängkvist (1922–2006)
“Tre figurer i rörelse”, träsnitt 256 x 323 [mer info]

⇧ TOP