Torsten Renqvist (1924-2007)

“Detalj till Flygplanskyrkogård”
linoleumsnitt (2 färger), 250 x 400 mm

Signerad i stocken t h i bildytan: TR -51
I: utan övrig text. Handsignerad.
II: utan övrig text.

Tryckningen utförd av konstnären samt kollegan Svenolof Ehrén.

Portföljår: 1951

“Promenad med hund”
akvatintetsning, 192 x 253 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1956

“Skogsbryn I”
etsning, 242 x 269 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1965

“Blont landskap”
etsning, 209 x 238 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1967

Apan
träsnitt, 230 x 180 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Elefanten
linoleumsnitt, 235 x 180 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Fiskarna
träsnitt, 160 x 200 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Fågel i en skog
träsnitt, 180 x 240 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Hjortdjuren
träsnitt 160 x 200 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Igelkotten
träsnitt 180 x 240 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Kråkungen
linoleumsnitt 155 x 270 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Källarråttan
linoleumsnitt 200 x 160 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Råttboet
träsnitt, 165 x 200 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Räven
linoleumsnitt, 180 x 255 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Vårtsvinet
linoleumsnitt, 130 x 190 mm

Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 2006

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2006 Renqvist_Torsten_2006_FfGK [pdf 72KB]