Axel Tallberg, Vår moderna konstgrafik 1895–1920, Fritzes bokförlags AB, 1920
FIBs konstklubb, 50 nutida svenska grafiker, Folket i Bilds konstklubb 1952
Gunnar Jungmarker, Harald Sallberg, Svensk grafik från tre sekler, Realförlaget 1957
Gunnar Jungmarker m.fl., Om litografi, Ivar Hæggströms boktryckeri, Stockholm 1958
Jurgen von Konow, Om grafik, Allhems förlag 1962
William Ivins, Prints & Visual Communication, M.I.T. Press 1969
Felix Brunner, A Handbook of Graphic Reproduction Processes, VCBHH, New York 1972
Jules Heller, Printmaking Today, Holt, Rinehart & Winston 1973
Per Bjurström (red.), 90 grafiker, grafik i svart och vitt, Nationalmuseum & FfGK 1974
Per Bjurström, Gamla grafiska blad, ICA-förlaget 1974
Donald Saff & Deli Sacilotto, Printmaking, Holt, Rinehart & Winston 1978
Karl Haskel, Axel Fridell Bilder 1, Skogs bokförlag & Föreningen för Grafisk Konst 1986
Mats Ergon, Koppargrafik, Grafiska Sällskapet 1987
William Ivins, How prints look, Beacon Press 1987
Karl Haskel, Axel Fridell Bilder 2, Skogs bokförlag & Föreningen för Grafisk Konst 1989
Denis Stéen, Högtryck, material och metoder, Grafiska Sällskapet 1990
John Ross, Clare Romano, The Complete Print Maker, The Free Press, New York 1991
Cecilia Frisendahl, Indiansommar, en bok om litografi, Grafiska Sällskapet 1991
Jan af Burén, Det mångfaldigade originalet, Carlssons bokförlag 1992
Jane Rothlind, Svensk svart-vit grafik 1890-1990, Signum, Lund 1992
Silvie Turner, About prints, Camberwell Estamp 1994
Silvie Turner, Print collecting, Lyons Press 1996
Carol Wax, The Mezzotint, Abrams 1996
Philip von Schantz, Jordi Arkö, Vad är grafik, Bonnier Alba 1996
Linda Hults, The Print in the Western World, University of Wisconsin Press 1996
Anthony Griffith, Prints and Printmaking, University of California 1996
Frances Carey, Modern Scandinavian Prints, The British Museum 1997
Kristina Mezei, Arvet efter surrealismen – Grafikskolan Forum 1964 – 1991, Signum 1998
FfGK, 111+1 Etthundratolv år av svensk grafik, Grafikens Hus 1999
Thomas Millroth, Karin Persson, Form av liv, trägravyrer, JHB förlag 1999
Göran Martling, Stig Åsberg, en svensk grafiker, Atlantis 2003
Kristina Mezei, Grafiken är en allvarlig lek, om Janne Dahls konstnärskap, JHB förlag 2004
Bamber Gascoigne, How to Identify Prints, Thames & Hudson 2004
Margareta Wallin Wictorin, Föreningen Original-Träsnitt, Göteborgs universitet 2004
Cecilia Frisendahl, Den litografiska stenen, Carlsson bokförlag 2005
Cecilia Frisendahl, The Litographic Stone, Cecilia Frisendahl/Carlssons bokförlag 2006
Richard Benson, The Printed Picture, Museum of Modern Art 2008
Marjorie Devon, Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Abrams 2009
Jan af Burén, Grafik, konst och kunskap på papper, Nationalmuseum 2010
Grafiska Sällskapet, 100 år av svensk grafik, Carlsson bokförlag 2010

Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst, årsskrifter 2000-2011 som nedladdningsbara pdf:er:

(Ett antal av nedanstående artiklar ur dessa publikationer behandlar ej de konstnärer som medverkar i resp. års portfölj och årsskrift)
2001: En vacker bukett och ett hundra år gammalt undantag! [pdf 3.35MB] 2002: Anders Zorn och Föreningen för Grafisk Konst [pdf 4.63MB] 2004: Margareta Wallin Wictorin, Föreningen Original-Träsnitt (pdf)
2005: Thomas Kjellgren, Nisse Stenqvist 1934 – 2005 Dan Lekberg, Einar Persson (pdf)
2006: Mailis Stensman, Torsten Renqvist Jordi Arkö, Tryckningen – en viktig process (pdf)
2007: Jordi Arkö, Verner Molin – grafikens dynamitard Arne Johnsson (pdf)
2007: Det handlar om ljus – om Eigil Thorell (pdf)
2008: Jordi Arkö, Abraham Bosse (1602 – 1676) (pdf)
2009: Mikael Kihlman, Polsk grafik under ett halvt sekel (pdf)
2009: Lina Nordenström & Lars Nyberg, Graphic Studio Dublin (pdf)
2010: Karl Haskel, Mikael Kihlman, Thomas Kjellgren, Jordi Arkö, 4 artiklar om Pentti Kaskipuro (pdf)