Medlemsansökan

Medlemmarna får den årliga portföljen med i regel fyra grafiska blad.
För tillfället finns det plats för nya medlemmar  och årsavgiften är 2700 kronor. Privatpersoner och konstföreningar är lika välkomna att söka medlemskap i FfGK. Du kan ansöka om medlemskap på FfGK:s hemsida: www.ffgrafiskkonst.se. eller via e-post alternativt brev till föreningen. Om medlemskvoten är fylld förs Du upp på vår kölista för medlemskap, och får under väntetiden fortlöpande information om föreningens verksamhet, inbjudningar till medlemsträffar m.m.
Man kan i mån av plats teckna medlemskap när som helst under året, men vill man av någon anledning avbryta sitt medlemskap så måste det ske senast den sista januari på det nya året. Detta för att vi baserar upplagorna på antalet medlemmar, vidare att arbetet med de utvalda konstnärernas verk börjar redan i första veckan i februari.

    captcha