Medlemsansökan

Medlemmarna får den årliga portföljen med i regel fyra grafiska blad.
För tillfället finns det plats för nya medlemmar  och årsavgiften är 2400 kronor. Privatpersoner och konstföreningar är lika välkomna att söka medlemskap i FfGK. Du kan ansöka om medlemskap på FfGK:s hemsida: www.ffgrafiskkonst.se. eller via e-post alternativt brev till föreningen. Om medlemskvoten är fylld förs Du upp på vår kölista för medlemskap, och får under väntetiden fortlöpande information om föreningens verksamhet, inbjudningar till medlemsträffar m.m.

captcha