Kontakt

e-post: info@ffgrafiskkonst.se

Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm

Styrelsen består av :
Björn Krestesen (konstnär, ordf.)
Mikael Kihlman (konstnär, vice ordf.)
John Rasimus (konstnär)
Jordi Arkö (konstnär)
Mats Lindberg (konsult)
Eva Spikbacka (konstnär)
Roland Ljungberg (konstnär, sekr.)
Lea Ahmed Jussilainen (konstnär)
Jenny Olsson (konstnär)
Benny Weinebrandt (kassaförvaltare)