Vad är Föreningen för Grafisk Konst?

Föreningen för Grafisk Konst (FfGK) grundades 1887 av museitjänstemän på Nationalmuseum, konstnärer, samlare och andra konstvänner. Föreningen har sedan dess sitt säte och sitt arkiv i museet.
Föreningens främsta syfte är att stödja och främja grafiken som konstnärligt uttrycksmedel och att sprida kunskap om grafik. Föreningen stödjer utgivningen av böcker och avhandlingar om grafik, delar ut stipendier till grafiker och grafikskribenter, ger projektbidrag till bland annat utställningar och seminarier. Den har till exempel skänkt ny koppartrycksutrustning till Grafikens Hus i Mariefred, där även föreningens årliga medlemsdagar har anordnats fram till 2013. Efter Grafikens Hus brand 2014 har medlemsdagarna i stället anordnats i Uttersberg, på Galleri Astley och Grafikverkstan Godsmagasinet. Under senare år har medlemsdagar ordnats på olika konstinstitutioner som Grafikskolan och Litografiska Museet i Stockholm. För tillfället har Föreningen tyvärr inte kunnat upprätthålla denna omtyckta tradition, men hoppas att i framtiden kunna återkomma med medlemsdagen!

Medlemmarna får den årliga portföljen med i regel fyra grafiska blad. Medlemsantalet är begränsat till 300, och årsavgiften är 2.400 kronor. Privatpersoner och konstföreningar är lika välkomna att söka medlemskap i FfGK. Du kan ansöka om medlemskap via e-post eller brev till föreningen. Om medlemskvoten är fylld förs Du upp på vår kölista för medlemskap, och får under väntetiden fortlöpande information om föreningens verksamhet, inbjudningar till medlemsträffar m.m. Anders Zorn och Carl Larsson var bland de första som stödde föreningen, och de bidrog under årens lopp med flera blad till föreningens grafikportföljer. Andra tidiga medverkande konstnärer har varit t.ex. Axel Fridell, Stig Borglind, Annie Bergman, Bertil Bull Hedlund, Siri Magnus-Lagercrantz, Harald Sallberg, Birger Lundquist, Karin Persson, Philip von Schantz, Nils G Stenqvist, Kerstin Abram-Nilsson och Sven Ljungberg. På senare år har blad utförts av bl.a. Lena Cronqvist, PG Thelander, Ulla Fries, Torsten Renqvist, Peter Dahl, Minako Masui, Pentti Kaskipuro, Rune Claesson, Cecilia Frisendahl, Jukka Vänttinen, Kristina Anshelm, Olle Bonniér, Eva Zettervall, Andreas Eriksson, Jacob Dahlgren, Jenny Olsson m.fl.

Torrnålsgravyren Självporträtt här till vänster är gjord av Lasse Söderberg, och har ingått i föreningens årsportfölj 1979.