Föreningen för Grafisk Konst – Årsmöte 2020

Viktig information till samtliga i FfGK, Hedersledamöter, registrator, revisorer adjungerade, medlemmar samt styrelse!
Styrelsen i FfGK har beslutat följande baserat på möjligheterna till ändring av årsmötesdatum genom paragraf 3 i stadgarna “att årsmötet BÖR hållas innan 30.4 innevarande år”.
Styrelsen har beslutat att skjuta upp 2020 års årsmöte på grund av rådande omständigheter med Corona pandemin. Styrelsen kommer här på hemsidan, enligt tradition, meddela nytt datum senast en månad i förväg var och när årsmötet ska hållas.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen / Björn Krestesen (Ordförande)

Kära medlem

Föreningen för Grafisk Konst vill visa sin uppskattning över att ha dig som medlem! Eftersom vi nu har den unika möjligheten till att ta in flera medlemmar utan att höja upplagan i portföljen ger vi följande erbjudande till våra medlemmar:

Om du skaffar en ny medlem så reducerar vi din årsavgift med 500 kr för det år som nyrekryteringen gäller. Du får också ett grafiskt blad, ”Koppartryckaren” av Axel Tallberg från 1890 i nytryck av styrelseledamoten och konstnären Jordi Arkö.

Tänk på vänner och bekanta i umgängeskretsen, privata eller på företaget. Tänk på alla åldrar, kanske finns det några som startar en ny familj med ny lägenhet och som då får möjligheten till att årligen erhålla fyra stycken högkvalitativa grafiska blad, skapade av samtida svenska och Sverigeanknutna utvalda konstnärer för 2400 kr/år.

FfGK:s verksamhet och utgivningar har pågått sedan 1887 och har genom åren gett ut det främsta som svensk och nordisk grafik kan erbjuda. Bl.a. Anders Zorn, Carl Larsson, Pentti Kaskipuro, Lena Cronqvist, Eva Zettervall, Andreas Eriksson och Ann Edholm m.fl.

Har du värvat någon ny medlem?

Hör då av dig till oss så ordnar vi resten! info@ffgrafiskkonst.se
Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm

På styrelsens Vägnar, Björn Krestesen Ordförande i FfGK


Portfölj 2019

Lea Ahmed Jussilainen, Jordi Arkö, Mikael Kihlman och Björn Krestesen