Ett grafiskt blad ska representera sig själv, inte vara en kopia av ett annat verk.

I Föreningen för Grafisk Konst utgivningar förekommer en mängd olika grafiska tekniker och konstnärliga uttryck. Föreningens målsättning och önskan, ända sedan grundandet 1887, är att sprida kunskap och insikt om i första hand svensk grafik och att i våra utgivningar spegla och främja det bästa inom svensk samtidskonst som inkluderar grafiska tekniker just nu.

Vi är noga med att i vår information om respektive konstnärs verk redovisa teknik, storlek, upplaga och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar. I våra utgivningar kan man alltid vara säker på att det är kombinationen av konstnärligt uttryck och stort hantverkskunnande som är ledande.

Rena reproduktioner av målningar, akvareller m.fl. originalverk som fotats eller skannats in och sen skrivits ut på kvalitetspapper av högkvalitativa skrivare kommer aldrig ifråga i våra utgivningar. Även om de är signerade och numrerade av konstnären själv. De senare är enligt vår mening reproduktioner, måhända av bästa kvalitet, men inte grafisk konst.

Styrelsen i FfGK 4.5 2021170 x 270 mm
112 sidor, mjuk pärm.

Abraham Bosses klassiska bok om de grafiska teknikerna kopparstick och etsning från 1645. För första gången översatt från franska till svenska av Jordi Arkö och i en vacker unik formgivning av Hans Cogne.

Jordi Arkö, konstnär och grafiker har under flera decennier varit en centralgestalt inom svensk grafik. Genom sitt eget konstnärskap och som lärare i grafik på Konsthögskolan, konstnärlig ledare på Grafikens Hus och konstkonsulent i Dalarna så har han inspirerat och verkat för grafiken som konstart ända sedan 1970-talet. Få är så insatta i både teori och praktik som Arkö. Förutom hans noggranna översättning från 1600-talets franska språk så innehåller boken även initierade konsthistoriska kommentarer och utvikningar.

Hans Cogne, en av våra främsta formgivare, har gett den svenska utgåvan en nutida grafisk form samtidigt som han behållit mycket av originalutgåvans atmosfär. Boken fungerar i Cognes formgivning både som ett historiskt dokument och som en dagsaktuell lärobok i grafik från 1600-talet fram till idag.

Boken är producerad av Föreningen för Grafisk Konst och utgiven på Kalejdoskop Förlag.

Medlemmar i FfGK kan beställa boken genom oss till ett mycket förmånligt medlemspris: 250:- + porto (inrikes 60:-, utrikes 159:-).
Ordinarie pris: 370:-.
Medlemmar kan även beställa utan porto och hämta boken på Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, Stockholm.

Beställ här


Kära medlem

Föreningen för Grafisk Konst vill visa sin uppskattning över att ha dig som medlem! Eftersom vi nu har den unika möjligheten att ta in flera medlemmar ger vi följande erbjudande till våra medlemmar:

Om du skaffar en ny medlem så reducerar vi din årsavgift med 500 kr för det år som nyrekryteringen gäller. Du får också ett grafiskt blad, ”Koppartryckaren” av Axel Tallberg från 1890 i nytryck av styrelseledamoten och konstnären Jordi Arkö.

Tänk på vänner och bekanta i umgängeskretsen, privata eller på företaget. Tänk på alla åldrar, kanske finns det några som startar en ny familj med ny lägenhet och som då får möjligheten till att årligen erhålla fyra stycken högkvalitativa grafiska blad, skapade av samtida svenska och Sverige-anknutna utvalda konstnärer för 2700 kr/år.

FfGK:s verksamhet och utgivningar har pågått sedan 1887 och har genom åren gett ut det främsta som svensk och nordisk grafik kan erbjuda. Bl.a. Anders Zorn, Carl Larsson, Torsten Renqvist, Lena Cronqvist, Eva Zettervall, Andreas Eriksson och Ann Edholm m.fl.

Har du värvat någon ny medlem?

Hör då av dig till oss så ordnar vi resten! info@ffgrafiskkonst.se
Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm

På styrelsens vägnar, Björn Krestesen Ordförande i FfGK


Portfölj 2024

Johan Petterson – Stina Eidem – Mehregan Meysami – Adam Saks