Ett grafiskt blad ska representera sig själv, inte vara en kopia av ett annat verk.

I Föreningen för Grafisk Konst utgivningar förekommer en mängd olika grafiska tekniker och konstnärliga uttryck. Föreningens målsättning och önskan, ända sedan grundandet 1887, är att sprida kunskap och insikt om i första hand svensk grafik och att i våra utgivningar spegla och främja det bästa inom svensk samtidskonst som inkluderar grafiska tekniker just nu.

Vi är noga med att i vår information om respektive konstnärs verk redovisa teknik, storlek, upplaga och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar. I våra utgivningar kan man alltid vara säker på att det är kombinationen av konstnärligt uttryck och stort hantverkskunnande som är ledande.

Rena reproduktioner av målningar, akvareller m.fl. originalverk som fotats eller skannats in och sen skrivits ut på kvalitetspapper av högkvalitativa skrivare kommer aldrig ifråga i våra utgivningar. Även om de är signerade och numrerade av konstnären själv. De senare är enligt vår mening reproduktioner, måhända av bästa kvalitet, men inte grafisk konst.

Styrelsen i FfGK 4.5 2021

Kommande Portfölj 2023

Magnus Dahl – Owe Gustafson – Klara Kristalova – Viktor Rosdahl

De grafiska bladen läggs upp löpande under våren på Facebook och Instagram då vi får in provtryck som vi kan presentera.

Ordförande har ordet:

2023 års portfölj, den 136:e sedan bildandet av föreningen på Nationalmuseum 1887, innehåller fyra blad i en vacker plomberad portfölj. Priset är justerat uppåt till 2700 kr på grund av att vi som så många andra drabbats av höjda priser i flera led, däribland papper, packmaterial och frakt. Det är även mycket viktigt för oss att bibehålla vår önskade nivå på ersättningen till konstnärerna, det sista är dessutom en av de fyra viktigaste målen med vår verksamhet.
FfGK önskar alltid kunna genomföra:
·      Konstnärligt och hantverksmässigt högsta kvalitet.
·      Att stötta konstnärer och verksamma grafiker med skäliga ersättningar vid våra utgivningar.
·      Att i våra portföljer alltid ge våra medlemmar en intressant och bred kombination av bra grafisk konst i olika tekniker och konstnärliga uttryck till ett överkomligt pris.
·      Stötta den grafiska konstscenen samt grafiska verkstäder när det är möjligt.
Väl mött under 2023!

Björn Krestesen
ordf. FfGK


Kära medlem

Föreningen för Grafisk Konst vill visa sin uppskattning över att ha dig som medlem! Eftersom vi nu har den unika möjligheten att ta in flera medlemmar ger vi följande erbjudande till våra medlemmar:

Om du skaffar en ny medlem så reducerar vi din årsavgift med 500 kr för det år som nyrekryteringen gäller. Du får också ett grafiskt blad, ”Koppartryckaren” av Axel Tallberg från 1890 i nytryck av styrelseledamoten och konstnären Jordi Arkö.

Tänk på vänner och bekanta i umgängeskretsen, privata eller på företaget. Tänk på alla åldrar, kanske finns det några som startar en ny familj med ny lägenhet och som då får möjligheten till att årligen erhålla fyra stycken högkvalitativa grafiska blad, skapade av samtida svenska och Sverige-anknutna utvalda konstnärer för 2700 kr/år.

FfGK:s verksamhet och utgivningar har pågått sedan 1887 och har genom åren gett ut det främsta som svensk och nordisk grafik kan erbjuda. Bl.a. Anders Zorn, Carl Larsson, Torsten Renqvist, Lena Cronqvist, Eva Zettervall, Andreas Eriksson och Ann Edholm m.fl.

Har du värvat någon ny medlem?

Hör då av dig till oss så ordnar vi resten! info@ffgrafiskkonst.se
Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm

På styrelsens vägnar, Björn Krestesen Ordförande i FfGK


Portfölj 2022

Emma Hartman – HM Drottning Sonja – Peter Köhler – Lina Nordenström