Föreningen för Grafisk Konst – Årsmöte 2020

Ärade Hedersledamöter och medlemmar,

Föreningen för Grafisk Konsts Styrelse kallar till Årsmöte, det 133:e i ordningen. Mötet äger rum fredagen den 4.12. 2020 kl 17.30 -18.30.

På grund av covid-19 kommer mötet att hållas som ett telefonmöte i ett s.k. telefonrum. Hedersledamöter och andra medlemmar kan deltaga (så långt tekniken tillåter), detta förutsatt att man anmäler sig senast den 27:e november till vår sekreterare Roland Ljungberg, info@rolandljungberg.com
Då man anmält sitt deltagande så kommer Roland att informera om telefonnummer och deltagande-kod.

Hälsningar på styrelsens vägnar/ Björn Krestesen ordförande i FfGK
den 30 oktober 2020

Kära medlem

Föreningen för Grafisk Konst vill visa sin uppskattning över att ha dig som medlem! Eftersom vi nu har den unika möjligheten till att ta in flera medlemmar utan att höja upplagan i portföljen ger vi följande erbjudande till våra medlemmar:

Om du skaffar en ny medlem så reducerar vi din årsavgift med 500 kr för det år som nyrekryteringen gäller. Du får också ett grafiskt blad, ”Koppartryckaren” av Axel Tallberg från 1890 i nytryck av styrelseledamoten och konstnären Jordi Arkö.

Tänk på vänner och bekanta i umgängeskretsen, privata eller på företaget. Tänk på alla åldrar, kanske finns det några som startar en ny familj med ny lägenhet och som då får möjligheten till att årligen erhålla fyra stycken högkvalitativa grafiska blad, skapade av samtida svenska och Sverigeanknutna utvalda konstnärer för 2400 kr/år.

FfGK:s verksamhet och utgivningar har pågått sedan 1887 och har genom åren gett ut det främsta som svensk och nordisk grafik kan erbjuda. Bl.a. Anders Zorn, Carl Larsson, Torsten Renqvist, Lena Cronqvist, Eva Zettervall, Andreas Eriksson och Ann Edholm m.fl.

Har du värvat någon ny medlem?

Hör då av dig till oss så ordnar vi resten! info@ffgrafiskkonst.se
Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm

På styrelsens vägnar, Björn Krestesen Ordförande i FfGK


Portfölj 2020

Lotta Döbling, Svenerik Jakobsson, Arild Yttri och Elisabeth Ödmann