Statistik

Diverse statistik med utgångspunkt från FfGK:s grafikutgivning 1887–2011:

Konstnärernas fördelning: Under åren 1887–2011 har 347 konstnärer representerats med 721 verk;
Det innebär i genomsnitt 2,06 verk per konstnär utslaget över hela tidsperioden;
Av de 347 konstnärerna är 78 kvinnor och 269 män (= 23 % kvinnor, 77 % män);
1 konstnär är representerad med 26 verk; (Axel Fridell)
2 konstnärer är representerade med 16 verk vardera; (E. Johanson-Thor, C. Larsson)
1 konstnär är representerad med 13 verk; (Axel Tallberg)
1 konstnär är representerad med 10 verk; (Reinhold von Rosen)
2 konstnärer är representerade med 9 verk vardera; (F. Boberg, H. Sallberg)
3 konstnärer är representerade med 8 verk vardera; (L. Bastin, A. T. Gellerstedt, D. Ljungdahl)
4 konstnärer är representerade med 7 verk vardera; (T. Billman, R. Haglund, G. Magnusson,H. Molin)
5 konstnärer är representerade med 6 verk vardera; (B. Bull Hedlund, A. Hägg S. S. Ljungberg, B. Veslen, S. Åsberg)
8 konstnärer är representerade med 5 verk vardera; (A. Bergström, W. Bernhard, S. Borglind, A. Engström, T. Holmberg, T. Renqvist, S. O. Rosén, P. v. Schantz)

vidare är
13 konstnärer representerade med 4 verk vardera;
30 konstnärer representerade med 3 verk vardera;
58 konstnärer representerade med 2 verk vardera;
242 konstnärer representerade med 1 verk vardera;
Antal verk gjorda av kvinnor resp män under decenniernas lopp:

 

Utgivningsår
Verk av kvinnor
Verk av män
1887–1900:
3 verk (3,6 %)
80 verk (96,4 %)
1901–1910:
3 verk (7,0 %)
40 verk (93,0 %)
1911–1920:
4 verk (6,8 %)
55 verk (93,2 %)
1921–1930:
6 verk (9,9 %)
55 verk (90,1 %)
1931–1940:
0 verk (0,0 %)
62 verk (100 %)
1941–1950:
5 verk (7,8 %)
59 verk (92,2 %)
1951–1960:
3 verk (4,9 %)
59 verk (95,1 %)
1961–1970:
4 verk (6,8 %)
55 verk (93,2 %)
1971–1980:
11 verk (23,4 %)
36 verk (76,6 %)
1981–1990:
10 verk (24,5 %)
31 verk (75,5 %)
1991–2000:
23 verk (41,9 %)
32 verk (58,1 %)
2001–2011:
23 verk (45,1 %)
28 verk (54,9 %)
Summa:
95 verk
592 verk

 

Maja Fjæstad (1873–1961) Kejsarkronor, färgträsnitt

Uppgifterna rörande totala antalet verk varierar beroende på att en del konstnärer något år har levererat två eller flera verk, men som då fördelats på alla portföljer, så att varje portfölj innehållit endast ett verk av sagde konstnär. Detaljerade uppgifter om dylika delupplagor återfinnes under “mer info” för varje konstnär som representerats på sådant sätt.

Grafiska tekniker (kronologi):

I nedanstående uppställning har samtliga utgivna blad medräknats, inkl. de extra blad som ingått i den signerade upplagan 1877–1955, övriga oregelbundet utgivna extrablad, blad som inhäftats i vissa årgångar av Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst etc. – Teknikerna har angetts i den ordning som de första gången förekommer i föreningens utgivning. – När ett blad har skapats med hjälp av två eller flera tekniker, så har var och en av dessa tekniker redovisats. – När en konstnär använt sig av två eller flera delupplagor så redovisas bara den eller de tekniker som använts till ett av bladen, eftersom en förutsättning för användande av delupplagor är att de olika bladen gjorts med samma teknik(-er), och med t.ex. motivmässiga variationer på ett och samma tema.

 

Utgivningsår
1887-
1890
1891-
1900
1901-
1910
1911-
1920
1921-
1930
1931-
1940
1941-
1950
1951-
1960
1961-
1970
1971-
1980
1981-
1990
1991-
2000
2001-
2011
SUMMA BLAD:
28
54
44
59
61
62
64
62
59
47
41
65
51
Linjeetsning
26
40
23
34
26
27
29
31
32
19
11
15
7
Akvatint
1
5
7
13
1
1
2
11
10
9
8
5
7
Trägravyr
2
1
1
1
4
2
4
2
1
Torrnål
1
4
12
20
8
4
3
3
5
7
10
Träsnitt
2
8
8
12
6
8
4
4
3
3
9
Mjukgrundsetsning
3
2
2
2
1
1
3
2
2
1
Mezzotint
5
1
2
1
Färglitografi
1
4
5
2
2
11
4
2
4
4
8
Litografi
1
2
3
6
9
3
10
1
3
2
3
7
Färgetsning
1
1
3
2
5
3
Kopparstick
1
1
2
1
5
2
2
Linoleumsnitt
2
4
2
3
1
2
Flatbitning
1
1
Svetsgravyr
1
1
Stålgravyr
1
Screen (serigrafi)
2
6
8
Borrgravyr
1
Karborundum
2
Fotogravyr
2
1
Blästergravyr
1
Fotopolymer (FP-gravyr)
1
2
Styréngravyr
1
Spränggravyr
1
Övriga

 

Utgivningsår
1887-1890
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2011
SUMMA BLAD:
28
54
44
59
61
62
64
62
59
47
41
65
51
Djuptryck
27
54
34
53
41
49
41
48
50
39
36
41
35
Högtryck
2
1
8
8
13
7
12
8
12
5
5
5
14
Plantryck
2
6
8
8
11
14
14
3
7
6
11
7
Schablontryck
2
4
6
8

Djuptryck: linjeetsning (hårdgrund), akvatint, torrnålsgravyr, mjukgrundsetsning, mezzotint, färgetsning, kopparstick, flatbitning, svetsgravyr, stålgravyr, borrgravyr, karborundumtryck, fotogravyr, bläster- gravyr, FP-gravyr;
Högtryck: trägravyr, träsnitt, linoleumsnitt, styréngravyr;
Plantryck: svartvit litografi, färglitografi;
Schablontryck: screentryck (serigrafi);