Portfölj 1940 – 1931

1940

Den signerade upplagan detta år var 160 ex samt för första gången 10 “recensions-exemplar för pressen”, den osignerade upplagan 130 ex.

Albert Engström (1869–1940)
“Jean Sibelius” (1923), mjukgrundsetsning 294 x 227 [mer info]
Arvid Fougstedt (1888–1949)
“Tjurfäktning”, etsning 249 x 295 [mer info]
Bertil Bull Hedlund (1893–1950)
“Belgiskt landskap”, etsning 160 x 260 [mer info]
Björn Jonson (1903–1991)
“Vintervardag”, litografi 280 x 390 [mer info]
Stig Åsberg (1909–1968)
“Dam med pälsmössa”, etsning och torrnålsgravyr 245 x 197 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Självporträtt” (omkr. 1933), torrnålsgravyr 150 x 125
Endast i den signerade upplagan. [mer info]

1939

Den signerade upplagan detta år var 160 ex, den osignerade 130 ex.

Louis Bastin (1912–1979)
“Rue Mouffetard”, etsning 178 x 178 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Albert and William” (1934), etsning och torrnålsgravyr 246 x 156 [mer info]
Ulf Johansson (1912–1978)
“Stadsbild, vinter”, etsning 370 x 260 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Första snön”, litografi 320 x 460 [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“Vårlandskap”, etsning 165 x 370 [mer info]
Hans Norsbo (Johanson) (1897–1955)
“Kåkar på Åsöberget”, torrnålsgravyr 202 x 247 [mer info]

1938

Den signerade upplagan detta år var 160 ex, den osignerade 130 ex.

Waldemar Bernhard (1890–1965)
“Timmerflottning i Dalälven”, träsnitt 154 x 224 [mer info]
Torsten Holmberg (1905–1986)
“Landskap med två halmstackar”, etsning 157 x 215 [mer info]
Sven Olof Rosén (1908–1982)
“Centralens vänthall”, torrnålsgravyr 171 x 235 [mer info]
Harald Sallberg (1895–1963)
“På lindekvist”, trägravyr 160 x 200 [mer info]
Stig Åsberg (1909–1968)
“Sörmländskt landskap”, etsning 123 x 174 [mer info]
Bror Hjorth (1894–1968)
“Dekorativ komposition”, träsnitt 200 x 160
Endast i den signerade upplagan [mer info]

1937

Den signerade upplagan detta år var 160 ex, den osignerade 130 ex. Detta år firade Föreningen för Grafisk Konst sitt 50-årsjubileum. Det markerades främst genom att årets utgåva av “Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” gjorts extra fyllig, innehållande bl a föreningens historia, nedtecknad av Gunnar Jungmarker, samt förteckningar över dels samtliga av föreningen utgivna grafiska blad, dels alla konstnärer som varit representerade i portföljerna. Den fylliga skriften kompletterades även av ett inhäftat grafiskt blad (av Albert Næss), som inköpts redan 1904(!), och sedan dess förvarats i föreningens arkiv.

Stig Borglind (1892–1965)
“Järpe”, torrnålsgravyr 217 x 169 [mer info]
Bertil Bull Hedlund (1893–1950)
“Västkustminne”, etsning och torrnålsgravyr 220 x 285 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Decemberdag”, litografi ca 350 x 450 [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“Vår i trädgården”, etsning 240 x 348 [mer info]
Stig Åsberg (1909–1968)
“Skogsbryn”, etsning och torrnålsgravyr 167 x 225 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Krogen II” (1932–33), torrnålsgravyr 178 x 238 [mer info]
Albert Næss (1873–1947)
“Gaardinteriør fra Øvre Voldgate, Kristiania” (1903), etsning
116 x 143 Inhäftad i båda upplagornas ”Meddelanden från
Föreningen för Grafisk Konst” nr XVI (1937).[mer info]

1936

Både den signerade och den osignerade upplagan detta år var 130 ex.

Albin Amelin (1902–1975)
“Sovande gosse”, litografi ca 330 x 430 [mer info]
Erik Detthow (1888–1952)
“Tjuvskyttar”, etsning 198 x 146 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Göran Hälsinges gränd” (1932), torrnålsgravyr 376 x 250 [mer info]
Sven Olof Rosén (1908–1982)
“Vintriga åkrar”, torrnålsgravyr med akvatintetsning 218 x 300 [mer info]
Harald Sallberg (1895–1963)
“Fisknätet”, torrnålsgravyr 247 x 354 [mer info]
Hans Johanson (Norsbo) (1897–1955)
“Blommor”, torrnålsgravyr 203 x 143
Endast i den signerade upplagan [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“Hamnen i Raus”, etsning och torrnålsgravyr 98 x 338 [mer info]

1935

Både den signerade och den osignerade upplagan detta år var troligen 125 ex.

Bertil Bull Hedlund (1893–1950)
“Sommarnatt”, torrnålsgravyr 192 x 299 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“The Beggar” (1933), torrnålsgravyr 99 x 75 [mer info]
Knut Janson (1882–1966)
“Segelbåtar”, torrnålsgravyr 178 x 235 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Vinter, Torna–Hällestad”, etsning 296 x 220 [mer info]
David Ahlqvist (1900–1988)
“Interiör”, etsning 270 x 177 [mer info]
Robert Haglund (1844-1930)
“Solna kyrka”, 1935 utgavs en nytryckt upplaga om 100 ex av denna etsning , ursprungligen utgiven 1890. [mer info]

1934

Den signerade upplagan detta år var 135 ex, och den osignerade 130 ex.

Waldemar Bernhard (1890–1965)
“Den gamla gränden”, träsnitt 247 x 187 [mer info]
Bertil Bull Hedlund (1893–1950)
“Krabbor”, torrnålsgravyr 183 x 230 [mer info]
Torsten Holmberg (1905–1986)
“De tre träden I”, etsning 168 x 304 [mer info]
Einar Jolin (1890–1976)
“Inföding från Port Sudan”, litografi 405 x 305 [mer info]
Edward Lindahl (1907–1986)
“Gandhi”, akvarellerat träsnitt 265 x 240 [mer info]
Emil Johanson-Thor (1889–1958)
“Stathuset” (Siriköpinge), torrnålsgravyr 226 x 327
Endast i den signerade upplagan. [mer info]

1933

Både den signerade och den osignerade upplagan detta år var 125 ex. – 1933 är det första året som de båda upplagorna är lika stora. Detta förhållande upprepas 1935 och 1936. Åren 1934 och 1937-1955 var den signerade upplagan alltid större än den osignerade. Fr.o.m. 1956 innehåller FfGK:s grafikportföljer bara en, signerad upplaga.

Erik Lange (1876–1946)
“Hjorten”, akvarellerat träsnitt 203 x 166 [mer info]
Axel Nilsson (1889–1980)
“Far och dotter”, litografi ca 280 x 400 [mer info]
Reinhold von Rosen (1894–1961)
“Landskap från Åkerö”, etsning 220 x 340 [mer info]
Harald Sallberg (1895–1963)
“Gränden”, etsning 276 x 227 [mer info]
Axel Fridell (1894–1935)
“Bergsund”, torrnålsgravyr 303 x 202
Endast i den signerade upplagan [mer info]

1932

Den signerade upplagan detta år var troligen 140 ex, och den osignerade 150 ex.

Hjalmar Asp (1879–1940)
“Från en skånsk by”, litografi 235 x 362 [mer info]
Stig Borglind (1892–1965)
“Årstabron” (1927), kopparstick och torrnålsgravyr 267 x 355 [mer info]
Isaac Grünewald (1889–1946)
“Från Alassios badstrand”, färglitografi (5 stenar) 319 x 404 [mer info]
Hilding Linnqvist (1891–1984)
“Flicka med huva”, litografi 205 x 190 [mer info]
Harald Sallberg (1895–1963)
“Roofs of London”, etsning 160 x 245 [mer info]
Hugo Gehlin (1889–1953)
“Porträtt av Joakim Skovgaard”, träsnitt 275 x 240
Endast i den signerade upplagan [mer info]
Folke Persson (1905–1964)
“Terräng”, etsning 120 x 160
Inhäftad i den signerade upplagans “Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” nr XI (1932) [mer info]

1931

Den signerade upplagan detta år var trol. 145 ex, och den osignerade 200 ex.

Yngve Berg (1887–1963)
“Akropolen i Mykene”, litografi 290 x 390 [mer info]
Waldemar Bernhard (1890–1965)
“Gamla Djurgården, Stockholm”, träsnitt 250 x 180 [mer info]
Ossian Elgström (1883–1950)
“Amen”, etsning 317 x 255 [mer info]
Bertil Lybeck (1887–1945)
“Motiv från Cagnes”, etsning 257 x 395 [mer info]
Arthur C:son Percy (1886–1976)
“Läxläsning”, färglitografi (3 stenar) 270 x 205 [mer info]
Knut Janson (1882–1966)
“Träskmark”, torrnålsgravyr 160 x 235
Endast i den signerade upplagan [mer info]
Axel Hamborn (1892–1971)
“Konvalescent”, etsning 159 x 122
Inhäftad i den signerade upplagans “Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” nr X (1931). [mer info]

⇧ TOP