Albin Amelin (1902-1975)

“Sovande gosse”
litografi, ca 330 x 430 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1936
Signerad på stenen t v i bildytan:
Amelin –36.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Litografiska Tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1936