Anckers N Elias (Nils E Andersson) (1858-1921)

“Dristigheten”
etsning, 177 x 247 mm

text: “DRISTIGHETEN”. N.E.ANDERSSON INV. ET SC. FÖREN. F. GRAF. KONST. 1901. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t h i bildytan: NEA. 01
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.
Handsignerad.

Portföljår: 1901

“Molnet”
linjeetsning, 246 x 174 mm

text: MOLNET. N. E. ANCKERS DEL. ET SCULP.
FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM.
Signatur i plåten t h i bildytan: NEA. 11.
I: före annan text än plåtsignaturen
II: med text;
Handsignerad

Portföljår: 1913