Kristian Anderberg (1881-1955)

“Professor A. V. Bäcklund”
linje- och akvatintetsning, 242 x 175 mm

text (i boktryck): PROFESSOR A. V. BÄCKLUND. KR. ANDERBERG INV. ET AQUAF. FÖREN. F. GRAFISK KONST STOCKHOLM.
Signatur i plåten t v i bildytan:
19 Kr a (sammanskrivna) 10
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1913