Axel Andersson (J.A.G. Acke) (1859-1924)

“Farmor”
etsning, 237 x 168 mm

text: FARMOR. A. ANDERSSON INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1888. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Ej handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm

Portföljår: 1888

“Över isen”
etsning 208 x 266

Portföljår: 1891