Erik Detthow (1888-1952)

“Tjuvskyttar”
etsning, 198 x 146 mm

I: utan all text. Handsignerad.
II: utan all text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Imprimerie Brunel, 61 Rue Mouton Duvernet, Paris.

Portföljår: 1936