Einar Jolin (1890-1976)

“Gata i Alger”
litografi, ca 338 x 240 mm

text (i bildytan): Gata i Alger / Fören. f. Grafisk Konst 1924[!] Signerad på stenen t h i bildytan: JOLIN 1924
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1925

“Inföding från Port Sudan”
litografi, 405 x 305 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1934. EINAR JOLIN: INFÖDING FRÅN PORT SUDAN Signerad på stenen t v i bildytan: JOLIN 1934
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1934