Erik Jerke (Jerken) (1898-1947)

“Från Grez”
etsning, 183 x 322 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1930 Signerad i plåten t v i bildytan. JERKE. GREZ
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1930