Folke Persson (1905-1964)

“Terräng”
etsning, 120 x 160 mm

Signerad i plåten t v: Folke P. 1930
Handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1932

“Meditation”
etsning, 170 x 250 mm

text: Signerad i plåten u.t.h.: Folke P 1940.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1942

“Sommarkväll i Halsvik”
etsning, 170 x 322 mm

text: Folke Persson (n.t.v. i bildytan). F.f.G.K. 1948 (n.t.h. i bildytan).
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1948