Jan Persson (f 1949) / Tomas Tranströmmer (1931-2015)

“Gråstam”
etsning och boktryck, 228 x 169 mm

Fem delupplagor à 52 ex.

Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår: 2013

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2013 Persson_Jan_2013_FfGK [pdf 495KB]

“Noreträsket”
etsning och boktryck, 228 x 169 mm

Fem delupplagor à 52 ex.
Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår: 2013

“Rotvältan”
etsning och boktryck, 228 x 169 mm

Fem delupplagor à 52 ex.
Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår: 2013

“Grävlingskogen”
etsning och boktryck, 228 x 169 mm

Fem delupplagor à 52 ex.
Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår: 2013

“Silverträsket”
etsning och boktryck, 228 x 169 mm

Fem delupplagor à 52 ex.
Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår: 2013