Karin Persson (1891-1971)

“Tonande snäcka” (1949)
trägravyr, 225 x 157 mm

I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad eller signerad i stocken.

Tryckningen utförd av faktor Rune Svedhage, Stockholm.

Portföljår: 1951