Karl Axel Pehrson (1921-2005)

“Hirundinoides – Fosterblomma”
färglitografi, 298 x 394 mm

Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår: 1967