Erik Lange (1876-1946)

“Storstök”
färgträsnitt (2 stockar), 248 x 175 mm

text (i boktryck): STORSTÖK. Originalträsnitt af Erik Lange.
FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST. Signerad i stocken t h i bildytan med konstnärens signum, ett hjärta.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1916

“Vårtecken”
färgträsnitt (2 stockar), 249 x 177 mm

text (i boktryck): “Vårtecken”. Fören. f. Grafisk Konst. ERIK LANGE
Signerad i stocken t h i bildytan, med konstnärens signum, ett hjärta.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1920

“Hjorten”
akvarellerat träsnitt, 203 x 166 mm

text (i boktryck): E. LANGE: HJORTEN Föreningen för Grafisk Konst 1933
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen och akvarelleringen utförda av konstnären.

Portföljår: 1933