AnnMari Langemar (f 1945)

“Vårgrönt”
färgetsning, 280 x 247 mm

Tryckt av konstnären i samarbete med Johan Brauner, Ekerö.

Portföljår: 2007

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2007 Langemar_Annmari_2007_FfGK [pdf 71KB]