Bo Larsson (f 1945)

“Snitt”
akvatintetsning, 120 x 153 mm

Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår: 1970