Carl Larsson (1863-1919)

“Profiler”
etsning, 238 x 158 mm

text: Carl Larsson Sc. Ch. Delâtre IMP. Fören. F. Grafisk Konst 1888
I: Före all text. Handsignerad.
II: Med text. (Kruse 8, Romdahl 8, Hjert & Hjert 9) Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Delâtre, Paris.

Portföljår: 1888

“Empire”
etsning, 197 x 139 mm

Portföljår: 1891

“Lisbeth”
färgetsning, 276 x 195 mm

text: LISBETH. C. LARSSON DELIN. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1894 GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. – (Kruse 14, Romdahl 14, Hjert & Hjert 15).

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Enligt styrelseprotokoll av den 17.9.1894 skall bladet “tryckas i färger enligt konstnärens originalskiss”. Resultatet betecknas i årsberättelsen 1984 som “ett första försök hos oss”. Detta är alltså FfGK:s första utgivning av en färgetsning.

Portföljår: 1894

“Sanct Göran” (“Sankt Göran och Prinsessan”)
färglitografi (8 stenar), 474 x 627 mm

text (i boktryck): “SANCT GÖRAN” Originallitografi af Carl Larsson. Tryckt vid Gen. Stab. Lit. Anst. Föreningen för Grafisk Konst 1896, samt föreningens stämpel. Signerad på stenen t.h. i bildytan: C.L.
I: före annan text än signaturen på stenen och stämpelemblemet. Handsignerat.
II: med text. (Extrablad) (Kruse 34, Hjert & Hjert 113).

Tryckt av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Portföljår: 1896

År 1897 gavs bladet ut i en ny upplaga om 500 ex, avsedd att kunna försäljas vid det årets stora utställning av modern svensk grafisk konst i Nationalmuseum. Bladet såldes där för kr. 5:- styck. (Extrablad)

“Skyddsängeln”
etsning, 155 x 198 mm

text (i boktryck): SKYDDSÄNGELN C.Larsson Inv. et Sculp. Gen. Stab. Lit. Anst. Fören. f. Grafisk Konst 1898. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: C.L.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Kruse 37, Romdahl 36, Hjert & Hjert 41).

Tryckningen utförd vid Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1898

“Min köksa och min tvätterska”
etsning, 249 x 213 mm

text: MIN KÖKSA OCH MIN TVÄTTERSKA. 1901. [därunder konstnärens självporträtt]. Signerad i plåten t h i bildytan: C. L.
I: utan plåtsignatur eller annan text.
II: signerad i plåten t.h. i bildytan: C.L.; ingen annan text.
III: med text och plåtsignatur. Handsignerad (del av upplagan).

Portföljår: 1901

“Martina med frukostbrickan”
etsning, 238 x 155 mm

text (i boktryck): MARTINA MED FRUKOSTBRICKAN. C.Larsson Inv. et Sculp. Gen. Stab. Lit. Anst. Fören. f. Grafisk Konst 1904.
I: före all text. Handsignerad.
II: med texten MARTINA MED FRUKOSTBRICKAN;
III: med all text;

Tryckningen utförd vid Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
(Kruse 44, Romdahl 43, Hjert & Hjert 48)

Portföljår: 1904

“Kerstis främmande”
färglitografi (6 stenar), 333 x 230 mm

text (i boktryck): KERSTIS FRÄMMANDE. Original-litografi af Carl Larsson. A.Börtzells Tr. AB., Sthlm. Föreningen för Grafisk Konst, Stockholm. Signerad på stenen t h i bildytan: C.L. (inom cirkel) 1905
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text. (Kruse 47, Hjert & Hjert 115)

Tryckningen utförd av A.Börtzells Tryckeri AB, Stockholm.

Portföljår: 1905

“Flickan som väver röda gullband”
färglitografi (4 stenar), ca 420 x 295 mm

text (i boktryck): FLICKAN SOM VÄVER RÖDA GULLBAND. Originallitografi af Carl Larsson. 1:sta pris vid Föreningens för Grafisk Konst pristäflan 1907. A. Börtzells Tr. A.B. Sthlm.
Signerad på stenen nedtill t h i bildytan: C.L. (inom cirkel).
I: före annan text än signaturen på stenen. På japanpapper, handsignerad. Tryckt i 40 ex avsedda för föreningen, 20 ex för konstnären.
II: med text. Ej handsignerad. Tryckt i 970 ex: (ordinarie upplaga 470 ex + 500 ex extra. (Hjert & Hjert 116).

Tryckningen utförd av A. Börtzells Tryckeri AB, Stockholm.
Portföljår: 1907

Axel Lagrelius var vd för A. Börtzells tryckeri under åren 1893-1933, liksom även för Generalstabens Litografiska Anstalt under samma tid, samt för ytterligare några mindre tryckerier. Han var en stor konstvän, inte minst grafisk konst, och var mecenat för flera olika konstnärer, bl.a. Axel Fridell, som utförde flera porträtt av Lagrelius. Denne delade sin uppskattning av Fridell med sin vän kronprins Gustaf Adolf, sedermera kung Gustaf VI Adolf, vilken f.ö. var hedersledamot i FfGK:s styrelse sedan 1914. Axel Lagrelius hade under många år ett tätt tryckerisamarbete med Föreningen för Grafisk Konst i samband med tryckningen av blad till årsportföljerna.

“Carl G Laurin”
etsning, 118 x 157 mm

text (i boktryck): CARL G. LAURIN. Carl Larsson Inv. et Sc. Gen. Stab. Lit. Anst. Fören. f. Grafisk Konst. Stockholm.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Kruse 48, Romdahl 49, Hjert & Hjert 54)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1908

“Kersti i svart”
etsning, 148 x 199 mm

text (i boktryck): KERSTI I SVART. C. Larsson Inv. et Sculp. Fören. f. Grafisk Konst, Stockholm.
I: före all text. Handsignerad. Tryckt på japanpapper.
II: med text. (Romdahl 63, Hjert & Hjert 68)

Med FfGK:s tillåtelse fick konstnären, för egen räkning, trycka 40 extra avdrag av état I, varav 20 på japanpapper, och 20 på vanligt koppartryckspapper.

Portföljår: 1910

“Mårten Sondén”
etsning, 139 x 99 mm

text (i boktryck): MÅRTEN SONDÉN. Carl Larsson Inv. et Sc. Gen. Stab. Lit. Anst. Fören. f. Grafisk Konst, Stockholm.
Signerad i plåten t h i bildytan: C.L. (endast i état II).
I: före all text. Handsignerad.
II: med text och plåtsignatur. (Romdahl 72, Hjert & Hjert 77)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1911

“Sjelfporträtt”
etsning, 223 x 294 mm

text (i boktryck): SJELFPORTRÄTT. C. LARSSON INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1912.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Romdahl 81, Hjert & Hjert 86)

Detta blad har 1983 tryckts i ytterligare 360 ex, som en av sex Carl Larsson-etsningar i en mapp utgiven av förlaget Hjert & Hjert, Uppsala.

Dessa nytryck är på baksidan numrerade 1 – 360 samt försedda med förlagets logotyp-stämpel. Plåten är i privat ägo.

Portföljår: 1912

“En konstnärshustru”
etsning, 225 x 295 mm

text (i boktryck): EN KONSTNÄRSHUSTRU. Carl Larsson Inv. et Sculps. Fören. f. Grafisk Konst Stockholm.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.(Allhusen 94, Hjert & Hjert 99)

Portföljår: 1913

“Lektyr”
etsning, 197 x 149 mm

text: LEKTYR. C. Larsson Sc.Fören. f. Grafisk Konst.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Allhusen 101, Hjert & Hjert 106)

Portföljår: 1916

“Den underliga dockan”
etsning, 270 x 226 mm

text (i boktryck): DEN UNDERLIGA DOCKAN. Fören. f. Grafisk Konst. Carl Larsson.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text (Allhusen 103, Hjert & Hjert 108)

Portföljår: 1917