Axel Fridell (1894-1935)

“Konstnären Alfred Hedlund III”
etsning, 200 x 197 mm

(i boktryck): KONSTNÄREN A. HEDLUND. AXEL FRIDELL SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Asplund 29; Haskel 28 état I resp II)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1915

Kopparplåten till detta blad är egentligen en mycket välliknande kopia av en zinkplåt med samma motiv från 1914 (H.27), där Fridell hade använt sig av både etsning och torrnål,. Denna zinkplåt skulle inte klara att tryckas i mer än det tiotal avdrag som Fridell redan hade låtit göra när Axel Gauffin, då sekreterare i FfGK, fick se bladet.

Föreningen beställde därför denna kopia i koppar, och då enbart i etsning, för att möjliggöra tryckning av en större upplaga. Fridell blev själv inte helt nöjd med resultatet, men FfGK:s styrelse godkände enhälligt det nya bladet, som blev det första av de 26 grafiska blad av Fridell som föreningen gav ut under åren 1915-1963, fr.o.m. 1935 postumt

“Mannen i kappan”
etsning, 187 x 142 mm

(i boktryck): MANNEN I KAPPAN. FÖREN. F. GRAFISK KONST. A. FRIDELL. Signerad i plåten t h i bildytan: Fribell [!].
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Asplund 27; Haskel 33 état II resp III)

Portföljår: 1917

Bladet har ibland benämnts “Man i kappa” alternativt “Skulptören Arvid Knöppel”. – Ett litet antal signerade ex finns av H.33 état I, som skiljer sig från FfGK:s utgåvor genom att dels ha raka hörn i stället för rundade hörn, dels inte ha någon plåtsignatur, en utan övrig text. Med FfGK:s och upphovsrättsinnehavarnas tillstånd trycktes 1986 en ny upplaga om 130 ex av detta blad, med plåtsignatur, för bibliofilupplagan av “Axel Fridell Bilder 1” (Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg, 1986).

Dessa nytryck har på baksidan en stämpel med uppgift om tryckår, antal avdrag, tryckarnamn och papperssort. (Richard de Bas handgjort papper 180 gram). Tryckningen utfördes 1986 av konstnär Lennart Glemme, Hamburg.

“Reymersholm”
torrnålsgravyr, 120 x 167 mm

Endast i den signerade upplagan: Handsignerad. (Asplund 137; Haskel 151) Motivet är troligen spegelvänt.

Portföljår: 1920

“Liggande modell”
torrnålsgravyr, 189 x 285 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: A. Fridell
Handsignerad. (Asplund 167; Haskel 158 état II, där benämnd “Liggande modell I”) H.158 état I finns i ett fåtal, signerade exemplar. Där har plåten raka hörn, till skillnad mot de rundade hörnen i état II.
Plåtsignaturen i état I är AF (sammanskrivna) –19.

Portföljår: 1922

“Venedig”
torrnålsgravyr, 140 x 196 mm

Endast i den signerade upplagan: Handsignerad. (Asplund 156; Haskel 178)
Detta blad är i både Karl Asplunds och Karl Haskels verkförteckningar benämnt “Lagunen” (Venedig II).
Axel Fridell gjorde fem “odöpta” torrnål,sgravyrer i Venedig, numera benämnda “Strandbild”, “Lagunen”, “Venedig”, “Kanalbild” resp “Ventiansk vy”, med Venedignummer I–V.

Portföljår: 1924

“Faluån”
etsning, 149 x 196 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1925
Signerad i plåten t h i bildytan: AF (sammanskrivna).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Asplund 200; Haskel 226)

Portföljår: 1925

Detta blad har i Karl Haskels verkförteckning benämnts “Faluån II” för att särskiljas från H 209 “Från Fisktorget i Falun” (“Faluån I”) från år 1924.
Det tidigare bladet har uppenbarligen varit förlaga till det senare, som är en spegelvänd version av förlagan. Motivet har blivit spegelvänt i den senare varianten.

Med FFGK:s tillstånd trycktes 1989 en ny upplaga om 132 ex av detta blad, med text och plåtsignatur, för bibliofilupplagan av “Axel Fridell Bilder 2” (Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg, 1989 Dessa nytryck har på baksidan en stämpel med uppgift om tryckår, antal avdrag (felaktigt “130”), tryckarnamn och papperssort.

Tryckningen utfördes av konstnären Lennart Glemme, Hamburg. Lennart Glemme har 1958 samt under 1980-talet för Nationalmuseums och Fridells dödsbos räkning utfört nytryck av flera av Fridells torrnålsgravyrer, liksom år 1986 och 1989 för bibliofilupplagorna av böckerna “Axel Fridell Bilder 1” resp. “Axel Fridell Bilder 2.

“Stadshuset i Stockholm II”
etsning 198 x 298 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1926
Signerad i plåten t v i bildytan: AF (sammanskrivna) 1925
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Asplund 194; Haskel 223 état III resp IV)
Portföljår: 1926

Av detta blad är två tidigare états kända; det första, i ett fåtal exemplar, med två stora fåglar flygande nedanför järnvägsbron; det andra, i uppskattningsvis högst ett femtiotal exemplar, med den högra av de två stora fåglarna delvis bortpolerad. De flesta kända exemplar av état II har påskrift (av Fridell) “I état” samt upplagesiffror om 75 ex, ibland 95 ex, siffror som i verkligheten troligen blev betydligt lägre.

“Albert Bridge and Cadogan Pier”
torrnålsgravyr, 237 x 365 mm

Endast i den signerade upplagan: Handsignerad. (Asplund 226; Haskel 256)

Tryckningen utförd av Mr A E Dear på Collins, Dear & Co, London.
Portföljår: 1927

Av detta blad förekommer exemplar med påskrift, av Fridell, “I state” samt upplagesiffran 15 ex. Någon skillnad i plåtarbetet mellan dessa blad, troligen tryckta före förjärning, och FfGK:s upplaga har ej kunnat upptäckas.

Samtliga nämnda blad har tryckts av Mr A E Dear.

“Bergsund”
torrnålsgravyr, 303 x 202 mm

Endast i signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: AF (sammanskrivna) 1933
Handsignerad. (Asplund 310; Haskel 356 état II)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
Av detta blad finns ett första état med ett delvis bortpolerat, uppochnervänt mansporträtt synligt i vattnet, och utan några fåglar.

Portföljår: 1933

“The Beggar” (1933)
torrnålsgravyr, 99 x 75 mm

text: F.f.G.K. 1935
Signerad i plåten t h i bildytan: AF (sammanskrivna) LONDO… AF (sammanskrivna).
I: med text. Ej handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1935

“Göran Hälsinges gränd” (1932)
torrnålsgravyr, 376 x 250 mm

text: F. F. G. K.1936
Signerad i plåten t v under bildytan: A. Fridell 1932
I: före annan text än plåtsignaturen. Märkt med blyerts alt. tusch t h under bildytan: F.f.G.K. –36. Ej handsignerad. Tryckt på Japan-papper.
II: med den handskrivna märkningen samt plåtsignaturen.
Ej handsignerad. Tryckt på van Gelder-papper. (Asplund 301; Haskel 343 état III)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1936

“Krogen II” (1932–33)
torrnålsgravyr, 178 x 238 mm

Endast i signerade upplagan: text: F.f.G.K. 1937
Ej handsignerad. (Asplund 289; Haskel 346 état III)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1937

“Albert and William” (1934)
etsning och torrnålsgravyr, 246 x 156 mm

text: F.F.G.K.39 ALBERT AND WILLIAM
Signerad i plåten t v i bildytan: AFridell 1934 (A och F hopskrivna).
I: med text och plåtsignatur. Ej handsignerad.
II: med text och plåtsignatur. Ej handsignerad. (Asplund 325; Haskel 367 état III)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm. I bildens första état finns ej fåglar, pålar mm. Inskriptionen ALBERT AND WILLIAM är helt tydlig. I påföljande två états är orden AND WILLIAM dolda av torrnålsarbete.

Portföljår: 1939

“Självporträtt” (omkr. 1933)
torrnålsgravyr, 150 x 125 mm

Endast i den signerade upplagan: text: F.f.G.K.–40 i bildytan n.t.v.
Ingen plåt- eller handsignatur. (Asplund 274a; Haskel 358 état II, där benämnd “Självporträtt IX”)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1940

“Etsarateljé” (1932)
etsning, 303 x 200 mm

I: Signerad med kvarlåtenskapsstämpel (lånad av fadern, Johan Fridell, Falun), en reliefstämpel med upphöjd skrift AXEL FRIDELL;
II: Ej handsignerad. (Asplund 296; Haskel 333 état IV)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1943

“Stående naken modell” (1929–30)
torrnålsgravyr, 188 x 123 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad med enbart kvarlåtenskapsstämpeln (lånad av fadern, Johan Fridell, Falun), en blindstämpel med upphöjd skrift AXEL FRIDELL. (Asplund 275; Haskel 294 état III)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Plåten till detta blad bearbetades i de två första étaten till både storlek och innehåll.
Sålunda hade plåten i état I och II storleken 289 x 200, och i état I höll modellen armarna korsade under brösten. Ett fåtal handsignerade ex av état III är kända, men övriga ex av detta état utgörs av FfGK:s (stämpelsignerade) upplaga.

Portföljår: 1945

“På utfärd” (1934)
etsning, 290 x 237 mm

text: F.f.G.K. 1947 Signerad i plåten t v i bildytan AFridell 1934 (A och F hopskrivna).
I: med text. Ej handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad. (Asplund 328; Haskel 384 état II)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1947

Plåten till detta blad tillhör inte längre Föreningen för Grafisk Konst.
Den skänktes nämligen 1972 som födelsedagsgåva till konung Gustaf VI Adolf på dennes 90-årsdag. Kungen var Förste Hedersledamot i föreningen, var mycket engagerad i olika konstsammanslutningar, och var inte minst en av landets främsta Fridellkännare. Han ägde en av de största privatsamlingarna av Fridells konst, både grafik, teckning och måleri. – Plåten ägs numera av konung Carl XVI Gustaf.

“Hammersmith” (1927)
torrnålsgravyr, 212 x 171 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten uppe t h: AFridell (A och F sammanskrivna).
Ej handsignerad. (Asplund 216; Haskel 246)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Ett antal handsignerade ex av detta blad är kända. Några har påskrift, av Fridell, “I state” samt upplagesiffran 15. Andra ex har påskrift, av Fridell, “II state”, medan ytterligare några handsignerade ex saknar état- och upplagebeteckningar. Dock har inga förändringar i plåten kunnat iakttagas mellan dessa olika “états”, inklusive FfGK:s upplaga.

Portföljår: 1948

“Italienaren” (1917)
torrnålsgravyr, 177 x 119 mm

Endast i den signerade upplagan: text: F.f.G.K. 49 (nedanför den vänstra signaturen). I övre högra hörnet syns rester av plåttillverkarstämpeln (Svenska Metallverkens vikingaskepp). Signerad två gånger i plåten: dels i nedre vänstra hörnet: AF 1917 (A och F sammanskrivna), dels på modellens högra hand: A.Fridell -17
Ej handsignerad. (Asplund 80; Haskel 96 état IV)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

État I av detta blad saknar plåtsignaturer. État II har den korta plåtsignaturen. État III har båda plåtsignaturerna, raka plåthörn, och ett kraftigt omarbetat motiv. État IV har rundade hörn, fasade plåtkanter, båda plåtsignaturerna samt texten ovan.

Portföljår: 1949

“Tak i Stockholm I” (1932)
torrnålsgravyr, 250 x 176 mm

Endast i den signerade upplagan: text i plåten t h i bildytan: F.f.G.K.-50
Ingen plåt- eller handsignatur. (Asplund 260; Haskel 338 état V)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1950

“Tak i Stockholm II” (1932)
torrnålsgravyr, 250 x 176 mm

Endast i den signerade upplagan: text i plåten t h i bildytan: F.f.G.K.-51
Ingen plåt- eller handsignatur. (Asplund 261; Haskel 339 état II)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1951

“Regnlandskap med dött träd” (1934)
etsning, 118 x 177 mm

Endast i den signerade upplagan: text i plåten t h i bildytan (mycket svårläst): F.F.G.K.52
Ingen plåt- eller handsignatur. (Asplund 334; Haskel 382 état II)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm. En ny upplaga om 130 ex av detta blad trycktes för bibliofilupplagan av “Axel Fridell Bilder 1” (Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg, 1986).

Portföljår: 1952

Tryckningen utfördes 1986 av konstnär Lennart Glemme, Hamburg.
Lennart Glemme har 1958 samt under 1980-talet för Nationalmuseums och Fridells dödsbos räkning utfört nytryck av flera av Fridells torrnål,sgravyrer, liksom år 1986 och 1989 för bibliofilupplagorna av böckerna “Axel Fridell Bilder 1” resp. “Axel Fridell Bilder 2.

“Strandbild med skutor” (1920)
torrnålsgravyr, 119 x 158 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: A.Fridell -20 (rel svårläst i FfGK:s upplaga). Ej handsignerad. (Asplund 145; Haskel 169)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.
Portföljår: 1954

Detta blad – liksom Fridells blad “Flickprofil” (H.193) – ingick i en troligen 1924 utgiven grafikportfölj som innehöll två blad av vardera Stig Borglind, Axel Fridell, Robert Högfeldt, Gustaf Magnusson, David Tägtström och Karl Örbo.
Upplagan var 70 ex, och samtliga konstnärers alla blad är numrerade. Av Fridells blad H.169 finns det dessutom flera kända signerade men onumrerade avdrag, förmodligen tryckta 1920.
När bladet ingick i FfGK:s signerade upplaga 1954 trycktes det på ett svagt gultonat papper, till skillnad mot 1920 och 1924 års vita papper.

Att plåten varit med om två större upplagor kan möjligen förklara varför så många avdrag i FfGK:s upplaga, trots förjärning av plåten, saknar den torrnålskaraktär som framträder i avdragen från 1920-talet.
Den kvalitativt sämre upplagan från 1954 är ett exempel på den överexploatering som några av Axel Fridells plåtar tyvärr utsatts för.

“Florens” (1921)
etsning, 170 x 230 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten t h i bildytan: A.Fridell FIRENZE 1921 (bokstäverna d och Z är spegelvända). Ej handsignerad. (Asplund 160; Haskel 184)

Ett flertal avdrag från 1921, de flesta signerade, är kända.
FfGK:s upplaga från 1955 skiljer sig från de tidigare avdragen bl a genom att tryckaren denna gång ej så fullständigt torkat bort tryckfärgen på plåtytan utanför den begränsningslinje som Fridell ristat några mm innanför plåtkanten.

Portföljår: 1955

“Litet landskap med stenbro” (1933)
torrnål, 146 x 100 mm

Signerad med blindstämpel med orden AXEL FRIDELL (2x30mm) i nersänkt utskrift. (Asplund 314; Haskel 362)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm. (Extrablad)

I samband med Föreningens för Grafisk Konst 70-årsjubileum hösten 1957 lät föreningen göra 100 avdrag av detta blad, vilka sedan lottades ut bland föreningens medlemmar.
– Handsignerade ex av detta blad är ej kända.
Utöver FfGK:s upplaga förekommer det dels avdrag som är stämpelsignerade med den s k kvarlåtenskapsstämpeln
med orden AXEL FRIDELL (3x32mm) i upphöjd reliefskrift, dels helt osignerade avdrag.
Troligen är åtminstone några av avdragen i dessa två senare grupper tryckta av Dear & Collins koppartryckeri i London.

Portföljår: 1957

“Utsikt från Asissi” (1921)
torrnål, 128 x 187 mm

I: Signerad i plåten t v i bildytan: A Fridell ASSISI. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm. (Extrablad)
Portföljår: 1962

Plåten inköptes av FfGK från Fridells dödsbo 1952, tillsammans med ett antal andra plåtar från vilka bara ett fåtal avdrag hade gjorts. I samband med föreningens 75-årsjubileum 1962 trycktes av detta blad en upplaga om 100 ex, varefter bladen lottades ut bland föreningens medlemmar.
Av detta blad är blott ett fåtal handsignerade blad, tryckta 1921, kända.