Axel Hamborn (1892-1971)

“Fiskeläget”
etsning, 158 x 194 mm

text: A.Hamborn Fören. f. Grafisk Konst 1926[!] Signerad i plåten t h i bildytan: HAMBORN 1926 (spegelvänt på båtstäven).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm)

Portföljår: 1929

“Konvalescent”
Etsning, 159 x 122 mm

Signerad i plåten t v i bildytan: HAMBORN 19.2 1929. Handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Inhäftad i den signerade upplagans “Meddelanden från Föreningen för Grafisk
Konst” nr X (1931).

Portföljår: 1931