Gunnar Hallström (1875-1943)

“Penningby slott”
etsning, 80 x 113 mm

text (i boktryck): PENNINGBY SLOTT G. HALLSTRÖM SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1900. Gen. Stab. Lit. Anst. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: G.H.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1900