Torsten Holmberg (1905-1986)

“De tre träden I”
etsning, 168 x 304 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1934. TORSTEN HOLMBERG
Signerad i plåten t v i bildytan: HOLMBERG 1932
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm

Portföljår: 1934

“Landskap med två halmstackar”
etsning, 157 x 215 mm

text: LANDSKAP MED TVÅ HALMSTACKAR
Signerad i plåtens nedre del t h i bildytan: HOLMBERG 1937
I: med plåtsignatur. Handsignerad.
II: med ovanstående plåtsignatur, samt kompletterad plåtsignatur i bildytan u.t.v.: T.HOLMBERG; samt u.t.h. F.f.G.K. 1938.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Av detta blad finns ett tidigare état i 20 ex, där plåtsignaturen befinner sig i plåtens övre högra del. Denna signatur
slipades bort innan den nya, likalydande signaturen graverades i nedre delen av plåten.

Portföljår: 1938

“Landskap från Forslund”
etsning, 145 x 223 mm

Text i plåtens nederkant: Landskap vid Forslund
Signerad i plåten t v, vid foten av det dubbelstammiga trädet mitt emellan bildkanten och stugknuten
I: med text och plåtsignatur enligt ovan. Handsignerad.
II: med ovanst text och plåtsignatur samt texten: F. f. G. K. 1941 (Jungmarker 48 état I och II) Ej handsignerad;

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Av état I har konstnären för egen räkning gjort tio avdrag före försäljningen till FfGK.

Portföljår: 1941

“Båten”
etsning, 93 x 148 mm

Signerad i plåten t.v. i bildytan: TH
(sammanskrivna) samt med text:BÅTEN (något t.v. i bildytan)

I: utan text förutom ovanstående.
Handsignerad.
II: med ytterligare text F.f.G.K. 1953 till vänster i bildytan; Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av f:a Koppartryck, Waldemarsson & Larsson, Göteborg.

Portföljår:1952

“Vinternatt på mossen”
etsning, 116 x 179 mm

(Jungmarker 21)

Tryckningen utförd av Firma Koppartryck, Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår: 1962