Eva Holmér-Edling (f 1942)

“Vid Neptuni åkrar”
etsning, 244 x 271 mm

Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår: 1973

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1973 Holmer_Edling_Eva_1973_FfGK [pdf 266KB]

“Dammen”
hårdgrundsetsning, 232 x 246 mm

Tryckningen utförd av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår: 1993

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1993 Holmeredling_Eva_1993_FfGK [pdf 119KB]