Hilding Linnqvist (1891-1984)

“Flicka med huva”
litografi, 205 x 190 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1933 [!]. Hilding Linnqvist
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms AB, Stockholm.

Portföljår: 1932