Arthur Carlsson (C:son) Percy (1886-1976)

“Ingrid”
litografi (tryckt i brunt), ca 360 x 260 mm

Signerad på stenen t h i bildytan: PERCY
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1924

“Läxläsning”
färglitografi (3 stenar), 270 x 205 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1931
Signerad på stenen t v i bildytan: PERCY
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1931