Charles Cardale Luck (1875-1954)

“Från Gotland”
etsning, 218 x 280 mm

text (i boktryck): FRÅN GOTLAND. C. C. LUCK INV. & SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1913