Bertil Lybeck (1887-1945)

“Quartier Latin”
etsning, 243 x 322 mm

text (i plåten): QUARTIER LATIN. text (i boktryck): FÖREN. F. GRAFISK KONST. BERTIL LYBECK. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före texten i boktryck. Handsignerad.
II: med all text. (Nr 238 i katalogen från minnesutställningen i Konstnärshuset, Stockholm, 1952)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1919

“Motiv från Cagnes”
etsning, 257 x 395 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1931. B. LYBECK
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Nr 44 i katalogen från minnesutställningen 1952 i Konstnärshuset, Stockholm)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1931