Yngve Berg (1887-1963)

“Vår Ulla låg i sängen och sof”
litografi (tryckt i rödbrunt), ca 140 x 205 mm

text (i boktryck): “VÅR ULLA LÅG I SÄNGEN OCH SOF”. ORIG. LIT. AF YNGVE BERG. FÖREN. F. GRAFISK KONST. A.BÖRTZELLS TR. A.B. STHLM.
Signerad på stenen t v i bildytan: Yngve.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av A Börtzells Tryckeri AB, Stockholm.

Portföljår: 1918

“Akropolen i Mykene”
litografi, 290 x 390 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1931
Signerad på stenen t h i bildytan: Yngve
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1931