Björn Berg (1923-2008)

“Sardinfiskarnas kväll”
akvatintetsning, 120 x 158 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1949