Bertil Bull Hedlund (1893-1950)

“Krabbor”
torrnålsgravyr, 183 x 230 mm

text: B. BULL HEDLUND FÖREN. F. GRAFISK KONST 1934
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Lindgren 63)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1934

“Sommarnatt”
torrnålsgravyr, 192 x 299 mm

text: B. BULL HEDLUND FÖREN. F. GRAFISK KONST 1935
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Lindgren 66)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1935

“Västkustminne”
etsning och torrnålsgravyr, 220 x 285 mm

text: B. BULL HEDLUND F.f.G.K. 1937
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Lindgren 95)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1937

“Belgiskt landskap”
etsning, 160 x 260 mm

I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Lindgren 112)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1940

“Commedia dell´arte”
etsning, 191 x 238 mm

text: Commedia dell´Arte” nertill i plåten.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad:” (Lindgren 117)

Tryckningen utförd av A G Lundins

På grund av A G Lundins sjukdom övertog dennes dotter Annastina Lindblom åren 1945–1948 större delen av koppartryckandet vid faderns tryckeri.
Efter dennes död 1948 övertog dottern firman helt och hållet.

Portföljår: 1945

“Place de la Concorde, Paris”
etsning och torrnål, 313 x 360 mm

Endast i den signerade upplagan. Ingen text eller plåtsignatur. Ej handsignerad. (Lindgren 155)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1953