Stig Borglind (1892-1965)

“Romantiskt landskap” (1918)
etsning, 300 x 240 mm

text (i boktryck): ROMANTISKT LANDSKAP. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STIG BORGLIND.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Zeitler 24, Rothlind 24, i båda böckerna benämnd ”Romantiskt landskap II”).

Portföljår: 1923

“Kvarnen”
etsning och kopparstick, 230 x 266 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1927. “Kvarnen” Stig Borglind
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Zeitler 78, Rothlind 78, där benämnd “Skvaltkvarnen”)
Motivet uppges vara en kvarn i Svartnäs Finnskog i Dalarna.

Portföljår: 1927

“Årstabron” (1927)
kopparstick och torrnålsgravyr, 267 x 355 mm

text: Stig Borglind Fören. f. Grafisk Konst 1932
I: före all text. Handsignerad.
II: med skrift. (Zeitler 81, Rothlind 81)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1932

“Järpe”
torrnålsgravyr, 217 x 169 mm

text: S. BORGLIND F.f.G.K. 1937
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Zeitler 98, Rothlind 98)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1937

“Stadsbild från Lindesberg” (1925)
etsning, torrnålsgravyr, kopparstick, 138 x 228 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad; (Zeitler 70, Rothlind 79)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1944