Erland Brand (f 1922)

“Landskap II”
etsning, 319 x 243 mm

Signerad i plåten t v i bildytan: EB –60

Tryckningen utförd av Firma Koppartryck, Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår: 1961