Reinhold von Rosen (1894-1961)

“Augusti, Åkerö”
etsning, 213 x 317 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1929
Signerad i plåten t v och t h i bildytan: Reinhold v. Rosen 1927. Åkerö
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1929

“Landskap från Åkerö”
etsning, 220 x 340 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1933
Signerad i plåten t v i bildytan:
Reinhold v. R. f. 1931
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1933

“Hamnen i Raus”

text: Fören. f. Grafisk Konst 1935–36
Signatur i plåten t v i bildytan: Reinh. v.Rosen 1928
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Detta blad var ersättning för det blad som saknades i 1935 års portfölj.

Portföljår: 1936

“Vår i trädgården”
etsning, 240 x 348 mm

text: R. VON ROSEN F.f.G.K. 1937
Beteckning i plåten t h i bildytan: Åkerö 1934
I: före annan text än ortsbeteckningen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen ut förd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1937

“Vårlandskap”
etsning, 165 x 370 mm

Signerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1939

“Ödegården”
etsning och torrnålsgravyr, 156 x 237 mm

Endast i den signerade upplagan:
Signerad

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1942

“Morgondimma i Sandby”
etsning, 125 x 296 mm

Signerad i plåten n.t.v. “Reinh. v.R.” (spegelvänt).
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1947

“Battersea Church”
etsning, 140 x 199 mm

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1957

“The Dock Entrance” (1927)
etsning, 124 x 301 mm

Signerad i plåten t v i bildytan:
Reinhold v.R. f. 1927

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1959

“Den gamla kajen” (1930)
etsning, 82 x 181 mm

Signerad i plåten uppe t h i bildytan: Reinh.v.Rosen. f 1930
Handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1963

“Högskär” (1937)
etsning, 73 x 235 mm

Signerad i plåten t v i bildytan:
Reinhold v R. 1937
Handsignerad, men ej numrerad upplaga.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1966