Björn von Rosen (1910-1989)

“Landskap med änder” (1931)
etsning, 198 x 158 mm

Signerad i plåten, i bildytan n.t.h.: VRSVS fecit
text: B. v. Rosen F.f.G.K. -48 (i plåten n.t.v.).
I: med enbart plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1948

“De höga bergen”
etsning, 155 x 198 mm

text: F.f.G.K. 1950 års portfölj.
Signerad i plåten n.t.v. Ursus fecit -48.
I: före all text utom plåtsignaturen; handsignerad;
II: med text; ej handsignerad

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1950