Emil Johanson-Thor (1889-1958)

“Afton” (Motiv från Skåne)
litografi, ca 168 x 355 mm

text: Afton. (Motiv från Skåne). JOHANSON-THOR. Originallitografi. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST STOCKHOLM. SEMMY NYSTRÖMS LITOGR. ANST. STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Semmy Nyströms Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1911

“Slätten”
litografi (tryckt i brunt), 214 x 340 mm

text: SLÄTTEN. JOHANSON-THOR ORIGINALLITOGRAFI. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST. / STOCKHOLM. A. BÖRTZELLS TR. A.B. STHLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av A. Börtzells Tryckeri AB, Stockholm.

Portföljår: 1915

“Skånsk gård”
litografi (2 stenar), 222 x 305 mm

text: SKÅNSK GÅRD. JOHANSON-THOR ORIGINALLITOGRAFI. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1916

“Fårkätten”
litografi (2 stenar), 250 x 308 mm

text: FÅRKÄTTEN. JOHANSON-THOR ORIGINALLITOGRAFI. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1917

“Kommendantgården” (Landskrona)
litografi (tryckt i brunt), 265 x 340 mm

text: KOMMENDANTGÅRDEN. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST STOCKHOLM. E. JOHANSON-THOR ORG. LITHOGRAFI
Signerad på stenen t v i bildytan (skrivstil): E J-T.
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad (1920).
II: med text.

Portföljår: 1921

“Byväg”
etsning, 157 x 230 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1926. “Byväg.” E. Johanson-Thor
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1926

“Vårdag”
torrnålsgravyr, 143 x 184 mm

Endast i den signerade upplagan: Handsignerad.

Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1928

“Vår”
mjukgrundsetsning, 195 x 285 mm

text: E. J-T. Fören. f. Grafisk Konst 1930 Signerad i plåten t h i bildytan: E. J-T.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
En upplaga på 50 ex är tidigare förvärvad av Kulturhistoriska Museet i Lund (numera Kulturen i Lund), att användas som vinster i ett lotteri. Dessa 50 ex har troligen tryckts utöver FfGK:s 150 signerade ex.

Portföljår: 1930

“Stathuset” (Siriköpinge)
torrnålsgravyr, 226 x 327 mm

Endast i signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: E. J.-T. 1934 Handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1934

“Vinter, Torna–Hällestad”
etsning, 296 x 220 mm

text: E. J:SON-THOR 1935. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1935.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1935

“Decemberdag”
litografi, ca 350 x 450 mm

text: F.F.G.K. 1937. Signerad på stenen t.v. i bildytan: E. J.-Thor. 1937.
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1937

“Första snön”
litografi, 320 x 460 mm

Signerad.

Tryckningen utförd av J Olséns Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1939

“Marsvinter på Hven”
etsning, 127 x 159 mm

Endast i den signerade upplagan:
I: handsignerad (1945);
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1946“Gatubild, Pollensa, Mallorca”
litografi, 243 x 329 mm

text på stenen: E. JOHANSON-THOR 1950 F.f.G.K.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Portföljår: 1951

“Ugglegården”
litografi, 218 x 344 mm

text: F.f.G.K. 1953. Signerad på stenen t v i bildytan : E. J.-THOR
I: före text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av AB Fritz Holmbergs Litografiska Tryckeri, Malmö.

Portföljår: 1953

“Hans Hans stuga”
litografi, 311 x 396 mm

Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår: 1958