Björn Jonson (1903-1991)

“Vintervardag”
litografi, 280 x 390 mm

I : Handsignerad;
II: Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1940

“Bakgårdssommar”
litografi, 154 x 165 mm

text t v i bildyta: F.f.G.K. Signerad i stenen
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm.

Portföljår:1955