Ulf Johansson (1912-1978)

“Stadsbild, vinter”
etsning, 370 x 260 mm

Signerad

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1939