Isaac Grünewald (1889-1946)

“Från Alassios badstrand”
färglitografi (5 stenar), 319 x 404 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1933 [!]. Grünewald
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms AB, Stockholm.

Portföljår: 1932